V tomto týdnu byl v přístavišti v Praze 7 - Holešovicích veřejnosti a zástupcům médií představen projekt ´kostel na lodi´, a to přímo na palubě lodi, pořízené za účelem vestavby kostela.
Pražská skupina ICF -International Christian Fellowship (Mezinárodní křesťanské společenství), která za projektem stojí a loď v letošním roce díky několika - výhradně českým - dárcům pořídila, zde veřejnosti v rámci Dne otevřených kajut umožnila nahlédnout do útrob tohoto 62 m dlouhého, zatím nerekonstruovaného, plavidla z roku 1925, kde předem nainstalovala výstavu více než 300 fotografií ze života této „s formou si hrající“ skupiny.

Zástupcům médií organizátoři odpovídali na otázky o důvodech, které je vedou ke stavbě kostela právě na lodi, což - jak se ukázalo - souvisí s inovativním a tvůrčím přístupem, který skupina volí pro sdílení vnitřní zkušenosti ve víře v postmoderní době, zejména v kontaktu s mladými lidmi ve věku od 15 do 25 let. Těch se v současné době na pop-rockových multimediálních bohoslužbách, které se konají každou neděli od 18:00 h. na místě rovněž velmi netradičním, v areálu bývalé továrny Walter v pražských Jinonicích, konkrétně v prostorách motokárové haly, pravidelně schází kolem 150. Tvrdí, že tím vrací křesťanství smysl v očích současné mladé generace.

Mladí lidé „z lodní posádky“ hosty po celé odpoledne trpělivě provázeli a seznamovali s detaily budoucí podoby tohoto „živého“ kostela. K tomu jim posloužily vizualizace Ing. arch. Danicy Jandové, mj. moderního baru, který má být na lodi také proto, aby to - řečeno v nadsázce - měli hříšníci do kostela blízko. Večer byla loď slavnostně nasvícena a po uvítání posádkou v námořnickém zde organizátoři pozvané společnosti - potenciálním donátorům - vizi představili v širších souvislostech. Nechybělo pohoštění, živá hudba a vernisáž zmíněných fotografií. Večera se zúčastnili a o projektu ze svého pohledu promluvili i někteří významní hosté, např. JUDr. Cyril Svoboda či PhDr. Jana Hybášková. Mediálním partnerem byl Český rozhlas 6, ne náhodou s heslem „Pojďte s námi do hloubky“.

Na lodi vládla optimistická nálada organizátorů, jež jsou skálopevně přesvědčeni o smysluplnosti a hlubším společenském významu projektu. Jejich záměrem je mj. druhotné využití víceúčelového sálu pro cca 220 sedících, jež by měl svou koncepcí vysokých prosklených oken evokovat prostor baziliky, pro aktivity jako divadlo, koncerty, vernisáže, módní přehlídky či svatby a jiné společenské či firemní akce. Kromě toho, že tím sledují možnost přiblížení se a větší porozumění mezi světy „víry a nevěry“, chtějí dárce přesvědčit o rozumnosti a ekonomické vyváženosti budoucího provozu plovoucího chrámu. Aby však mohli v naplnění vize pokračovat, potřebují nyní získat na opravu dna a boků lodi 2 miliony Kč. A poté již „jen“ dalších cca 8-13.

Faktem je, že míst, kde by se dobrovolně scházelo tolik mladých lidí ve věku kolem 18-20 let, zdaleka nejen věřících, aby si zazpívali pop-rockové duchovní písně převážně v angličtině, vyslechli netradičně pojaté kázání na hluboká témata a ještě se přitom „pobavili“ či získali nové přátele, v ateistických Čechách mnoho není. Projekt živého kostela na lodi s sebou podle přesvědčení organizátorů nese potenciál obnovování přenosu významných morálních a duchovních hodnot, které společnosti tolik chybí - nejen v případě pražské mládeže. Loď vnímají jako symbol komunikace, přiblížení se, směřování a hledání smysluplné životní cesty. Tvrdí, že sama skutečnost, že za čtyři roky svého působení, kdy začínali jako skupina pár přátel, se skupina rozrostla na širší okruh cca 250 sympatizantů a dále roste, nyní zejména do hloubky, je důkazem o dlouhodobě správné cestě.

Chcete-li se s povahou bohoslužeb, stylem a záměry skupiny ICF Praha seznámit či projekt libovolně podpořit, můžete shlédnout 60 min. pořad „Bohoslužba ve Waltrovce“ přímo z autentického místa jejího konání, vč. pohledu do zákulisí a podpalubí, který bude vysílán v neděli 20.12.2009 od 10:00 h. na ČT2 anebo navštívit webové stránky www.kostelnalodi.cz.