kostel sdílí své prostory s Pastoračním střediskem
CELÝ PROGRAM OSLAV:
- neděle 4. 11., 10:00 hod.
SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ
MŠE SVATÁ
předsedá arcibiskup pražský
kardinál Miloslav Vlk
- pondělí 5. 11., 18:30 hod.
přednáška o historii budovy semináře
- úterý 6. 11., 17:30 hod.
mše svatá ve výroční den posvěcení
- čtvrtek 8. 11., 19:00 hod.
koncert duchovní hudby
POZVÁNKA NA KONCERT

ku příležitosti oslavy
80.výročí
posvěcení
kostela
sv.Vojtěcha
v Dejvicích

Koncert se koná
ve čtvrtek
8. listopadu
v 19:00 hodin
v kostele
sv. Vojtěcha
Kolejní 4
Praha 6 – DejvicePROGRAM A OBSAZENÍ KONCERTU

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791):
VENI, SANCTE SPIRITUS KV 47
Wolfgang Amadeus Mozart:
EXSULTATE JUBILATE KV 165
(Exsultate jubilate, Surget amica dies,
Tu virginum corona, Alleluia)
Ludwig van Beethoven:
MISSA C dur, op. 86.
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei)

účinkují:

Jana Koucká-Bínová – soprán
Lenka Pištěcká – alt
Ondřej Socha – tenor
David Nykl – bas
Otto Novák – varhany
sbor a orchestr strahovského kláštera
COLLEGIUM STRAHOVIENSE
dirigent – Vladimír Roubal

Vstupné dobrovolné


****


Z historie kostela


80 let kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích

V neděli ráno 6. listopadu 1927 vykonal děkan metropolitní kapituly, světící biskup Dr. Sedlák obřad svěcení právě dokončeného kostela sv. Vojtěcha a v 11 hodin zde za velké účasti věřících sloužil první mši sv. pražský arcibiskup František Kordač. Kostel byl vystavěn jako součást komplexu arcibiskupského semináře a měl v budoucnu sloužit i jako farní kostel pro rychle rostoucí moderní pražskou čtvrť Dejvice. Velkorysá akce byla vyvrcholením stavebních aktivit arcibiskupa Kordače, který tak vyřešil dlouhodbé prostorové problémy semináře i obou teologických fakult (české a německé). Seminář i kostel vyprojektoval arcibiskupský stavební rada František Havlena, který též stavbu za 20 milionů Kč v letech 1925-27 realizoval.

Kostel byl postaven jako třílodní basilika s kazetovým stropem, s apsidou směrem na východ. Výtvarné řešení kombinovalo prvky románského i tzv. byzantského slohu. Ve značně zvýšeném presbytáři bylo 150 sedadel pro alumny, ve 20 dubových lavicích mohlo sedět 200 osob, dalších 1100 míst bylo „k stání“. Uprostřed kostela byla betonová kazatelna, v bočních lodích 6 menších oltářů. Na levě straně vchodu bylo umístěno baptistérium, za ním vchod na kruchtu. Dvoumanuálové varhany s 33 rejstříky dodala firma J. Melzer, Kutná Hora. Na dvou věžích byly zavěšeny 3 zvony. Duchovním správcem kostela byl rektor semináře.

Pohnuté osudy teologických fakult a semináře se promítly i do osudů kostela. Během německé okupace, kdy byla česká fakulta zavřena a seminář v roce 1942 vystěhován z Prahy do Dolních Břežan, se mohly v kostele ještě konat bohoslužby. Za komunistického režimu už to bylo horší. V roce 1953 celý objekt zabrala armáda pro svou politickou akademii, teologická fakulta i seminář byly vystěhovány do Litoměřic a kostel uzavřen. Vnitřní vybavení se podařilo přemístit do jiných kostelů (lavice do Košíř, zvony na Vinohrady, varhany do Ústí n. L.). Jak byl prostor kostela využíván, není přesně známo. V roce 1959 se do celého areálu nastěhovala redakce mezinárodního komunistického časopisu Otázky míru a socialismu. Od roku 1976 začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, která byla ukončena až těsně před rokem 1989. Již před ní ale byl kostel upraven na kulturní sál.

Po převratu se navracení objektu pražskému arcibiskupství protahovalo až do května 1990. Konání bohoslužeb v „kulturním sále“ pokládali mnozí z počátku za provizorium. Díky neúnavné snaze duchovního správce P. Aleše Opatrného se však brzy podařilo vybudovat nejen základní bohoslužebný prostor (podle návrhu arch. Michala Bořkovce), ale především živé „svatovojtěšské“ společenství. Jemu již přes 10 let slouží i trvalý jáhen Ing. Martin Opatrný. Během působení současného duchovního správce P. Vladimíra Málka bylo výtvarné řešení prosotru završeno velkou tapisérií Evy Jelínkové.

Kostel sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích, byť v pozměněné podobě, žije dál.

Vladimír Roskovec

Se svolením převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze.
Autor článku bude na toto téma přednášet v pondělí 5. 11. 2007, v 18:30 hod. v kostele sv. Vojtěcha.