ale také slouží
Ježíš Kristus je králem. Křesťané se křtem stávají součástí královského národa. Kristovo království ale neznamená tyranskou a bezohlednou vládu nad stvořením. Kristus je ten, kdo vládne, ale i slouží. Ten, kdo soudí spravedlivě, protože neposuzuje podle zdání, ale hledí do srdce. Kristus je ten, kdo přináší a šíří lásku a pokoj.

Nejlepším způsobem jak křesťané mohou prožívat svou nadpřirozenou královskou důstojnost, je nalézat a uskutečňovat svůj jedinečný lidský životní úkol, aby tak svět mohl být prostoupen duchem Kristovým - duchem lásky, spravedlnosti a pokoje.


Království Boží spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. (Řím 14,17)***

Další texty k tématu Král Ježíš, království Boží - naleznete zde