Když mi bylo
dvanáct let

Když mi bylo asi dvanáct let, rozhodl jsem se pro křest. V té době jsem zatoužil nosit na krku křížek. A protože jsem žádný neměl, vyrobil jsem si jej. Ze špejlí jsem vytvořil malý křížek, položil jej na kůži, tu jsem obšil, celé to přelepil izolepou a zavěsil na krk. Muselo to vypadat hrozně. I spolužáci na základní škole mi říkali, že je to strašné a ať to sundám. Já jsem ho tedy nosil pod tričkem, než jsem měl možnost si koupit nějaký jiný.

Křížek ukrytý
pod oblečením

Možná, že někdo nosí křížek raději pod oblečením, aby se na něj druzí divně nedívali. Důležitější než šperk na krku je samozřejmě znamení kříže, které máme v srdci. Ale je také pravda, že to, co máme ve svém nitru, může a má být vidět také navenek. A do našeho života přece patří také osobní věci, výzdoba domácnosti či prvky krajiny.

Líbí se mi proto, když v přírodě potkám opravený kříž, je mi sympatické, když si středoškoláci namalují nenápadnou značku kříže na obal svých školních sešitů, jsem rád, když vidím, že krucifix visí u lidí doma. Znamení kříže je znamením Krista, který nás křížem zachránil. (Radek Tichý)

Znamení lásky
projevené až do konce

Pokřižovat se po probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obranu před zlem a před spaním znamená říci sobě i druhým, komu patříme a kým chceme být.

Naše řeč, myšlení, pohled i jednání se nachází pod znamením kříže, tedy pod znamením Ježíšovy lásky projevené až do konce. Ti, kdo se připravují na křest (katechumeni) jsou označováni křížem spolu s těmito slovy: „Přijměte znamení kříže na uši, abyste naslouchali Pánovu hlasu, na oči, abyste spatřili zář Boží tváře, na ústa, abyste odpovídali Božímu slovu, na hruď, aby Kristus vírou přebýval ve vašich srdcích a na ramena, abyste nesli sladké Kristovo jho.“  Křesťany se stáváme do té míry, v jaké se do nás vtiskne Ježíšův kříž… (Papež František)

Křížem
proti ďáblu

Když jsi pokoušen, označ se na svém čele znamením kříže. Neboť toto znamení utrpení je postaveno proti ďáblu jako brnění.  Znamení kříže dokazuje naši víru, která je nyní v nás, víra, která je nám daná skrze Beránka dokonalého. Označíme-li se takto rukou na čele, budeme uchránění před tím, který nás chce zahubit.  (Neznámý autor)