Kolik těch Biblí vlastně je?

Bible je jen jedna. Pokud o ní mluvíme v množném čísle, pak myslíme její různé překlady. Překládání Bible do moderních jazyků má už velmi dlouhou tradici, takže nejedna země může vyjmenovat celý seznam „biblí“ ve vlastním jazyce.

I v relativně komorním českém prostředí už máme k dispozici velký počet různých překladů Bible. Například ekumenická Bible (označuje se též zkratkou ČEP – Český ekumenický překlad), Jeruzalémská bible, Bible kralická, Slovo na cestu, Bible 21 (překlad 21. století), Svatováclavská bible nebo též studijní či liturgický překlad. Kdokoli se chystá pořídit si Bibli, bude si nutně klást otázky: Který překlad je nejlepší? Která Bible je ta pravá?

Mezi různými jazyky nepanuje přesná shoda

Nelze však odpovědět jednoznačně. Různorodost biblických překladů je totiž jen přirozeným výsledkem bohatství a rozmanitosti původních jazyků biblických textů, jakož i jazyků, do nichž jsou tyto texty překládány. Mezi různými jazyky totiž nepanuje přesná matematická shoda, kdy by každému slovu ve zdrojovém jazyce odpovídal právě jeden ekvivalent v cílovém jazyce. Navíc biblická hebrejština disponuje omezeným počtem slov, nicméně tato slova mívají velmi širokou významovou škálu, k níž lze v cílovém jazyce (např. v češtině) přiřadit hned několik ekvivalentů. Každý překladatel je tedy nucen zvolit pouze jeden z nich a zříct se přitom všech ostatních. Další spousty možností se otevírají na úrovni slovních spojení a celých vět, kde se překladatel rovněž musí rozhodovat mezi několika legitimními možnostmi, jak vhodně vyjádřit danou myšlenku.

Rozhodující je, jak budu svou novou Bibli používat

Je proto rozumnější příliš nezkoumat, který překlad je nejlepší, ale zamyslet se nad tím, jak budu svou novou Bibli používat. Spolehlivým standardem je ČEP (Český ekumenický překlad), jenž je dobře udomácněn napříč různými společenstvími. K dispozici jsou různá vydání včetně tzv. deuterokanonických knih (viz kapitolu 1.5) i bez nich.

Kdo chce víc hloubat nad jazykem biblických textů, ačkoli sám nemá přístup k hebrejštině a řečtině, může sáhnout po některém studijním překladu (např. Český studijní překlad z nakladatelství KMS). Pro toho, kdo není moc obeznámen s biblickým slovníkem a vítá plynulou četbu bez neobvyklých výrazů, se nabízí Bible 21, která preferuje moderní jazyk. Kdo si naopak libuje právě v archaickém jazyce, může sáhnout po Bibli kralické. Čtenář, jenž ocení poměrně bohatý poznámkový aparát, sáhne po Jeruzalémské bibli. A kdo vlastní Bibli ve dvou nebo i vícero překladech, může srovnávat stejné pasáže v různých verzích, neboť odlišné překlady dávají vyniknout detailům. Mohou mu poodhalit pozoruhodné skutečnosti.