Každý má své místo

Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu, jehož kameny pocházejí z lomů tohoto světa. A Bůh jim vdechuje život. Tak se lidé stávají živými kameny tohoto chrámu.

Každý kámen má v budově své místo. Každý kámen ve zdi je podpírán dalším, který je umístěn pod ním, a ten je zase přidržován kamenem vedle sebe a ten zase podpírá ty ostatní, umístěné nad ním. Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete na své místo ve zdi a nestane se, že byste se sami umístili tam, kde vás to láká.

Nechte se opracovat

Kdybyste si vybrali menší místo, než kam se vejdete, budete vyčnívat a způsobíte chátrání celé zdi. Když si naopak vyberete větší místo, než do kterého pasujete, obklopí vás prázdnota. Nechte se umístit Pánovýma rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo. Ať jste velkým nebo malým kamenem, každý z vás máte místo, pro které jste byli navrženi a opracováni. Zaplňte proto správné místo. Kristus nese vše a Duch Svatý vás sjednocuje a vede.

Lidská díla se rozpadnou

Mnoho lidí si staví své vlastní chrámy a myslí si, že jsou jejich vlastníky. Staví je kámen po kameni, aniž by jim mohli dát život, protože to může učinit jen sám Bůh. Tito lidé zahynou a zanechají po sobě kameny, skály a lomy, stejně jako své drobné chrámy postavené z mrtvých kamenů. Ty zůstanou napospas a časem se rozpadnou. Jsou pomíjivé stejně jako celé chrámy z nich postavené. Nekochejte se proto obřími budovami, které postavily lidské ruce, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se zemí.

Podílejte se na stavbě věčného chrámu

Jen chrám Páně je věčný, protože je živý. Podílejte se na stavbě věčného chrámu a staňte se v něm živými kameny místo toho, abyste si budovali své malé pomíjivé chrámy z mrtvých kamenů, které čas rozpráší. Pracujte pilně, radostně, jednotně a s láskou, jednejte trpělivě, pokorně a v odevzdanosti Pánu chrámu. Pracujete jeho silou, pracujte tedy podle jeho vůle.

Buďte si jisti,
že pokud Kristus sám nebude základem
každé vaší stavby,
tak stavba spadne.
Vytrvejte na Pánově staveništi.
Buďte živými kameny v chrámu Páně.

(Sv. Šarbel † 1898)