Ježíš má větší hodnotu, než jakýkoliv jiný poklad,  - archív citátů

21. 11. 2019 , (Foto: RKL)

Lidská díla se rozpadnou

moderní stavba / -RKL-

Každý má své místo

Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu, jehož kameny pocházejí z lomů tohoto světa. A Bůh jim vdechuje život. Tak se lidé stávají živými kameny tohoto chrámu.

Každý kámen má v budově své místo. Každý kámen ve zdi je podpírán dalším, který je umístěn pod ním, a ten je zase přidržován kamenem vedle sebe a ten zase podpírá ty ostatní, umístěné nad ním. Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete na své místo ve zdi a nestane se, že byste se sami umístili tam, kde vás to láká.

Nechte se opracovat

Kdybyste si vybrali menší místo, než kam se vejdete, budete vyčnívat a způsobíte chátrání celé zdi. Když si naopak vyberete větší místo, než do kterého pasujete, obklopí vás prázdnota. Nechte se umístit Pánovýma rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo. Ať jste velkým nebo malým kamenem, každý z vás máte místo, pro které jste byli navrženi a opracováni. Zaplňte proto správné místo. Kristus nese vše a Duch Svatý vás sjednocuje a vede.

Lidská díla se rozpadnou

Mnoho lidí si staví své vlastní chrámy a myslí si, že jsou jejich vlastníky. Staví je kámen po kameni, aniž by jim mohli dát život, protože to může učinit jen sám Bůh. Tito lidé zahynou a zanechají po sobě kameny, skály a lomy, stejně jako své drobné chrámy postavené z mrtvých kamenů. Ty zůstanou napospas a časem se rozpadnou. Jsou pomíjivé stejně jako celé chrámy z nich postavené. Nekochejte se proto obřími budovami, které postavily lidské ruce, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se zemí.

Podílejte se na stavbě věčného chrámu

Jen chrám Páně je věčný, protože je živý. Podílejte se na stavbě věčného chrámu a staňte se v něm živými kameny místo toho, abyste si budovali své malé pomíjivé chrámy z mrtvých kamenů, které čas rozpráší. Pracujte pilně, radostně, jednotně a s láskou, jednejte trpělivě, pokorně a v odevzdanosti Pánu chrámu. Pracujete jeho silou, pracujte tedy podle jeho vůle.

Buďte si jisti,
že pokud Kristus sám nebude základem
každé vaší stavby,
tak stavba spadne.
Vytrvejte na Pánově staveništi.
Buďte živými kameny v chrámu Páně.

(Sv. Šarbel † 1898)

Se svolením zpracováno podle knížky:
Hanna Skandar, Myšlenky svatého Šarbela,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
bozi-kralovstvi-chram-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Pondělí

Nm 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27

Komentář k Mt 21,23-27: K Ježíšovi a k jeho církvi je možné přistupovat velmi různě. I otázky mohou být kladené s různými úmysly. Možná i On na některé naše výzvy neodpovídá…

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(20. 12. 2019) Informace o Vánocích, biblické texty, koledy a noty ke stažení, recepty, texty k zamyšlení, materiály pro…

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella
(11. 12. 2019) Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a…

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…