Po několika desítkách let již nebudou Litoměřice líhní budoucích kněží.
Školní rok 2001-02 v Teologickém konviktu (TK) v Litoměřicích bude zakončen ve čtvrtek 20.6. v 17.00 hodin slavnostní mší na poděkování (Te Deum) v katedrále sv. Štěpána.
Školní rok zakončí 30 absolventů. Od příštího školního roku bude TK přemístěn do Olomouce.

Teologický konvikt (TK) je jednoletý přípravný ročník určený k úvodní formaci kandidátů římskokatolického kněžství. Náplní ročníku je duchovní příprava, prohloubení znalostí Písma svatého, základů víry, seznámení se s duchovní literaturou, společné prožívání liturgického roku, studium latiny, společný život atd. Velký důraz je kladen na čas ke společné i osobní modlitbě a meditaci.

TK byl zřízen díky politickým změnám v naší společnosti v roce 1990. Letos se tedy jedná o 12. ročník, a zároveň poslední ročník v Litoměřicích, protože od nastávajícího školního roku 2002-03 bude TK přemístěn do Olomouce, do budovy Arcibiskupského kněžského semináře. O přemístění do Olomouce rozhodli biskupové České biskupské konference na svém plenárním zasedání 17.4.2002 v Hejnicích, především z ekonomických důvodů.

Jde o historický okamžik pro život církve v českých zemích, když v Litoměřicích končí svou činnost zařízení, které bylo od roku 1953 - téměř půl století - místem formace generací téměř všech oficiálně vysvěcených současných kněží naší republiky. V letech 1953-90 (s výjimkou 3 ročníků moravských kněží, kteří mohli prožít roky přípravy v Olomouci v letech 1968-74) byl litoměřický kněžský seminář jediným v Čechách a na Moravě. Také téměř všichni současní biskupové jím prošli. Od roku 1990 pokračoval v tradici kněžské formace v Litoměřicích právě TK - opět jediné zařízení tohoto druhu pro celou republiku. Za 12 let své existence zde formaci absolvovalo 628 kandidátů, z nichž asi polovina se stala kněžími.
Působení kněžského semináře mělo velký význam pro život církve v diaspoře severních Čech. Bohoslovci sehráli významnou roli ve zlomových dnech závěru roku 1989. Bez jejich podpory, coby vysokoškolských studentů, by se těžko dostávaly ke slovu demokratické síly na Litoměřicku.

Svou historickou roli v životě farnosti sehrál TK, když se kolem pravidelné nedělní mše v litoměřické katedrále, připravované a vedené představenými a studenty TK, formovala především mladší generace litoměřické farnosti. Představení TK se nemalou měrou podíleli na pastoraci ve městě i na mnohých místech diecéze, především sloužením bohoslužeb tam, kde chybějí místní kněží. Proto odchod TK pociťují litoměřičtí farníci i lidé z okolí jako ztrátu.***

Zpráva se svolením převzata ze serveru TS ČBK: tisk.cirkev.cz