Matku Terezu z Kalkaty prohlásí za blahoslavenou papež Jan Pavel II. v neděli 19.10.2003. Zároveň v tento den církev slaví Den modliteb za misie, tzv. Misijní neděli. Duchovní program rovněž organizují Misionářky lásky (sestry Matky Terezy) v Praze.
Vatikán/Praha: Matka Tereza, vlastním jménem Agnes Bojaxhiuová, se narodila 26.8.1910 ve Skopje, v albánské oblasti Kosovo, kde díky turecké nadvládě převažoval islám a katolíci tvořili jen malou část populace. Měla dva starší sourozence - sestru Age a bratra Lazara. Otec Nicholas Bojaxhiu, uznávaný podnikatel v oblasti stavebnictví a velmi vzdělaný muž, zemřel, když bylo Agnes 8 let. Její matka Dranafile po otcově smrti živila rodinu prodejem vyšívaných látek.

V roce 1928 odešla Agnes do kláštera sester Panny Marie Loretánské v irském Dublinu, kde byla přijata jako postulantka a přijala jméno Tereza podle své patronky sv. Terezie z Lisieux.
6.1.1929 přijela Tereza jako řeholnice do Indie, kde po noviciátu složila věčné řeholní sliby 24.5.1937 a začala učit na střední škole v Kalkatě. Z té doby pochází také její jméno Matka Tereza. V roce 1946 pocítila povolání ke službě nejchudším obyvatelům a k založení nové řeholní kongregace.

Povolení k založení náboženského institutu Misionářek lásky pro arcidiecézi Kalkata obdržela Matka Tereza až v roce 1950. Během 50. a 60. let se činnost Misionářek lásky šířila jak v Kalkatě, tak po celé Indii. 1.2.1965 uznal papež Pavel VI. Misionářky lásky za kongregaci papežského práva. Poprvé začaly sestry Matky Terezy pracovat mimo Indii ve Venezuele. Činnost kongregace se rychle šířila po celém světě.

V roce 1979 obdržela Matka Tereza v Oslo Nobelovu cenu míru. I přes vážné zdravotní problémy cestovala v 80. a 90. letech po celém světě, aby otevírala nové řeholní domy a přijímala sliby řeholnic své kongregace. V roce 1997 měly Misionářky lásky téměř 4 tisíce sester, které spravovaly 600 zařízení ve 123 zemích světa. Matka Tereza zemřela v kalkatě 5.9.1997.

Naši zemi navštívila Matka Tereza poprvé ještě za komunistického režimu 9.11.1984, kdy se s ní veřejnost mohla setkat v kostele sv. Ignáce v Praze 2. Podruhé přijela na krátké setkání s prezidentem Václavem Havlem a kardinálem Františkem Tomáškem v květnu 1990.Komunita sester Misionářek lásky v Praze zve k účasti na následujícím duchovním programu:

* pátek 17.10.
Eucharistická adorace v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově od 10.00 do 17.15 hodin; od 16.00 hodin se koná slavnostní adorace s myšlenkami Matky Terezy o kněžství a eucharistii

* neděle 19.10.
Mši z Vatikánu, při níž bude blahořečena Matka Tereza, bude vysílat Česká televize od 10.00 hodin na 2. programu
Mše za misie začíná v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze 8 - Kobylisích ve 14.30 hodin

* pondělí 20.10. - Den díkůvzdání
Mši na poděkování ke cti blahoslavené Terezie z Kalkaty bude celebrovat pražský světící biskup Karel Herbst v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami od 10.30 hodin

Přehled sekcí duchovní rodiny Matky Terezy v současnosti, který zpracoval P. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze podle anglického textu na webové stránce o blahořečení Matky Terezy, najdete v příloze této zprávy.

Kontakt na Misionářky lásky v České republice: představená S.M. Marta, Zenklova 195, 182 00 Praha 8 - Libeň; tel: 284 693 513.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK
***

Další texty k tématu Matka Tereza naleznete zde