Katedra pastorálních oborů a právních věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás zve na přednášku
Misie - úkol a služba lásky
Misijní aspekty encykliky Benedikta XVI. Deus caritas est
kterou prosloví prof. Gianfrancesco Colzani, řádný profesor na Fakultě misiologie papežské univerzity Urbaniana v Římě a vyučuje na Universita Cattolica v Miláně
Přednáška se koná ve čtvrtek 12.4.2007 v 16,30 hod. v posluchárně P8 na Katolické teologické fakultě UK v Praze 6, Thákurova 3, bude tlumočena a je přístupná veřejnosti.