Na 200 kněží a desítka jáhnů z pražské arcidiecéze se ve čtvrtek 24.3. v 9 hod. sešlo v pražské katedrále ke koncelebrované mši sv., které předsedal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Při této bohoslužbě obnovili biskupové, kněží a jáhni závazky vyplývající ze služebného kněžství a zároveň byly posvěceny oleje k udílení svátostí. Missa chrismatis je každoročně slavena na Zelený čtvrtek. Prohlédněte si naši fotoreportáž.