Není samozřejmost vyznávat jediného Boha
uprostřed tohoto světa,
který má tolik bohů a bůžků.

Být křesťanem znamená, abychom si stále znovu uvědomovali,
že jediným Bohem našeho života je a má být Bůh.
Není to úplná samozřejmost vyznávat a uctívat jediného Boha
uprostřed tohoto světa, který má tolik bohů a bůžků.
Je to veliký zápas.
V Bibli se píše o zápasu Eliáše na hoře Karmel,
kde se utkal s Baalovými proroky (srov. 1 Král 18).

Jsme stále pokoušeni k tomu,
abychom „zaměnili jeho Slávu“
za něco stvořeného

V srdci každého z nás se často odehrává podobný zápas.
I my jsme stále pokoušeni k tomu, abychom „zaměnili jeho Slávu“
za něco stvořeného; dokonce i v duchovním životě.
Modlou se totiž může stát prakticky cokoliv, co není na svém místě:
fascinace prací, vlastním výkonem nebo nějaké přebujelé záliby,
závislost na člověku, na uznání druhých nebo narcismus v duchovním životě.
Je třeba, abychom zápas o jediného Boha nevzdali.
 
Zpracováno podle knihy Vojtěcha Kodeta: Učednictví,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.