Kaplan NY hasičů P. M. Judge se nebál být v první linii
Otec Mychal Judge rád říkával: „Můj Bůh je Bůh překvapení.“ Jakmile se o. Judge dozvěděl , že do Severní věže narazilo letadlo, převlékl si svůj františkánský hábit, vzal na sebe kaplanskou hasičskou uniformu a šel na důvěrně známou požární stanici Engine 1 Ladder 24, kam často chodíval na oběd. Přidal se ke dvěma hasičům, kteří ten samý den později též zahynuli, a společně jeli k Severní věži. Někdo poté řekl, když viděl jejich auto, že doslova letělo ulicemi. Dorazili na místo v několika minutách a zanedlouho již stál o. Judge před druhou věží.
Přes zakouřené nebe bylo vidět ženu padající střemhlav z nejvyšších pater do náruče smrti. Její velmi dlouhý volný pád skončil dopadem na hasiče, který tam konal záchranné práce. O. Judge k němu rychle spěchal. Jeho života ubývalo. Když Judge odložil helmu, aby vykonal poslední pomazání, zasypal ho déšť trosek.

Téhož dne, když ho později hasiči vytáhli, bylo jeho tělo pokryto jemným šedým prachem. Odnesli ho do kostela sv. Petra, nejstaršího římskokatolického kostela na Manhattanu, a položili na oltář. Potom ho pokryli bílým plátnem a na prsa mu položili helmu. O. Judge byl prvním zemřelým, který byl zapsán v tragedii Dvojčat - na razítku jeho úmrtního listu bylo doslova č. 1.

Zdá se případné i prozřetelné, že první, kdo byl prohlášen za mrtvého, byl člověk v kněžském šatě. Jako všechny příběhy, které jsou hrozné, nesmyslné a děsivé, byla katastrofa Dvojčat ve svém důsledku příběhem, který sahal až na dno našich duchovních sil. Tragedie vypadala jako přírodní katastrofa – lidský čin, nahánějící tolik strachu, byl tak obrovský, že byl pociťován jako Boží dopuštění.

Jeden americký armádní kaplan ve II. Světové válce v bitvě o Battan byl prý první, kdo řekl: „V zákopech se ateisté nenajdou.“ Něco podobného by se mohlo říci o budově, která je v plamenech. Hasiči ví, stejně jako vojáci, že jejich každodenní práce je přivádí do situace ohrožení života. V New Yorku, kde doménou Irů a Italů jsou právě hasičské stanice, je neomylnou pravdou, že jsou vždy katolické. Ve chvílích největší beznaděje se hasiči utíkají pro útěchu ke svému kaplanovi. On je ten, u kterého se vždy předpokládá, že zná na všechno odpověď.

O. Mychal Judge se stal v New York City legendou. Byl typem člověka, který třeba, že neměl na všechno odpovědi, byl instinktivně na místech, kde lidé trpěli nejvíce. Tím chci říci, že jeho odpovědi měly formu činů. O Judge spěchal na místo zločinu století a zemřel ve chvíli, kdy sám držel umírajícího muže v náruči.

Takovéto chování – nevyhýbání se tomu nejhoršímu – bylo pro něj běžným způsobem jednání. Byl znám svou pomocí rodinám, které přišly o své blízké při neštěstí letadla TWA 800. Otec Mike, jak mu říkali, za10 let služby jako hasičský kaplan své hasiče oddával, křtil jejich děti, poslouchal jejich zpovědi a utěšoval jejich vdovy. Byl přítomen u požárů a potom pohřbíval ty, kteří při nich zahynuli. Vždy byl tam, kde se něco vážného dělo - u katastrof a pohrom všeho druhu. Byl na místech, kde mu jeho Bůh připravil největší překvapení.

Hampton Sides – autor knihy Ghost SoldiersSeznam článků o M. Judgem naleznete zde (www.pastorace.cz/judge)