Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

30. 11. 2001

Na jeho úmrtním listu bylo číslo: 1

Kaplan NY hasičů P. M. Judge se nebál být v první linii
Otec Mychal Judge rád říkával: „Můj Bůh je Bůh překvapení.“ Jakmile se o. Judge dozvěděl , že do Severní věže narazilo letadlo, převlékl si svůj františkánský hábit, vzal na sebe kaplanskou hasičskou uniformu a šel na důvěrně známou požární stanici Engine 1 Ladder 24, kam často chodíval na oběd. Přidal se ke dvěma hasičům, kteří ten samý den později též zahynuli, a společně jeli k Severní věži. Někdo poté řekl, když viděl jejich auto, že doslova letělo ulicemi. Dorazili na místo v několika minutách a zanedlouho již stál o. Judge před druhou věží.
Přes zakouřené nebe bylo vidět ženu padající střemhlav z nejvyšších pater do náruče smrti. Její velmi dlouhý volný pád skončil dopadem na hasiče, který tam konal záchranné práce. O. Judge k němu rychle spěchal. Jeho života ubývalo. Když Judge odložil helmu, aby vykonal poslední pomazání, zasypal ho déšť trosek.

Téhož dne, když ho později hasiči vytáhli, bylo jeho tělo pokryto jemným šedým prachem. Odnesli ho do kostela sv. Petra, nejstaršího římskokatolického kostela na Manhattanu, a položili na oltář. Potom ho pokryli bílým plátnem a na prsa mu položili helmu. O. Judge byl prvním zemřelým, který byl zapsán v tragedii Dvojčat - na razítku jeho úmrtního listu bylo doslova č. 1.

Zdá se případné i prozřetelné, že první, kdo byl prohlášen za mrtvého, byl člověk v kněžském šatě. Jako všechny příběhy, které jsou hrozné, nesmyslné a děsivé, byla katastrofa Dvojčat ve svém důsledku příběhem, který sahal až na dno našich duchovních sil. Tragedie vypadala jako přírodní katastrofa – lidský čin, nahánějící tolik strachu, byl tak obrovský, že byl pociťován jako Boží dopuštění.

Jeden americký armádní kaplan ve II. Světové válce v bitvě o Battan byl prý první, kdo řekl: „V zákopech se ateisté nenajdou.“ Něco podobného by se mohlo říci o budově, která je v plamenech. Hasiči ví, stejně jako vojáci, že jejich každodenní práce je přivádí do situace ohrožení života. V New Yorku, kde doménou Irů a Italů jsou právě hasičské stanice, je neomylnou pravdou, že jsou vždy katolické. Ve chvílích největší beznaděje se hasiči utíkají pro útěchu ke svému kaplanovi. On je ten, u kterého se vždy předpokládá, že zná na všechno odpověď.

O. Mychal Judge se stal v New York City legendou. Byl typem člověka, který třeba, že neměl na všechno odpovědi, byl instinktivně na místech, kde lidé trpěli nejvíce. Tím chci říci, že jeho odpovědi měly formu činů. O Judge spěchal na místo zločinu století a zemřel ve chvíli, kdy sám držel umírajícího muže v náruči.

Takovéto chování – nevyhýbání se tomu nejhoršímu – bylo pro něj běžným způsobem jednání. Byl znám svou pomocí rodinám, které přišly o své blízké při neštěstí letadla TWA 800. Otec Mike, jak mu říkali, za10 let služby jako hasičský kaplan své hasiče oddával, křtil jejich děti, poslouchal jejich zpovědi a utěšoval jejich vdovy. Byl přítomen u požárů a potom pohřbíval ty, kteří při nich zahynuli. Vždy byl tam, kde se něco vážného dělo - u katastrof a pohrom všeho druhu. Byl na místech, kde mu jeho Bůh připravil největší překvapení.

Hampton Sides – autor knihy Ghost SoldiersSeznam článků o M. Judgem naleznete zde (www.pastorace.cz/judge)

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…