Království Boží je skutečností, jež má určovat ráz našeho života zde na zemi.  - archív citátů

26. 8. 2019 , (Foto: ima)

Někdy se zamýšlím nad tím, jak využívám svůj čas

ležící čtenář komixu / -ima-

Někdy se zamýšlím nad tím, jak využívám svůj čas. Není to žádná sláva, připomíná mi to účinnost parního stroje. Čtyři procenta jdou na pohyb a těch zbylých devadesát šest procent se ztrácí bez užitku jako teplo. 

Stává se mi někdy, že část svého dne neplodně promarním, přitom jsou to ty nejkrásnější roky života. Říkám si, že až umřu, největším utrpením pro mě bude koukat se zpětně na svůj život jako na nějaký film. Budu se muset dívat, jak nic nedělám. Budu se nudit pohledem na to, jak se nudím! A budu počítat promarněný čas a jeho příležitosti. To bude nuda na druhou! Toto pomyšlení mě vždycky vyburcuje, abych vstal a začal dělat něco užitečného, dokud mi ještě slouží rozum a mám obě nohy a ruce zdravé. Vždyť nevíme dne ani hodiny a život je tak krátký…

Je dobré se občas zastavit a zjistit, že i náš obyčejný život může být krásný a originální. A přitom nemusíme být dokonalí a bezchybní. Cítím vděčnost Bohu za krásu života i za některé těžce nabyté zkušenosti včetně svých pádů, z nichž jsem snad mohl vyjít jako o něco lepší člověk. Jsem vděčný za lidi, které jsem mohl na své cestě potkat.

Nechtěl bych vrátit zpět ani jeden okamžik svého života. A pokud jsem něco v životě pokazil, věřím, že i pro mě platí slova velikonočního chvalozpěvu Exsultet, který každý rok zpíváme při liturgii Bílé soboty: „Šťastná to vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“ Jsem zván, abych stavěl své jistoty na důvěře, ne na věcech, které mohou být zítra jinak. Ať už je to práce, zdraví nebo mezilidské vztahy. Jsem plný očekávání, co přinese druhý poločas života a těším se na něj. A až skončí i ten, snad mě po něm bude čekat ještě prodloužení, které bude stejně nekonečné jako Bůh sám. 

Se svolením zpracováno podle knihy
Robert Dojčár, Po proudu plavou jenom chcíplé ryby,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Pátek

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k Lk 19,45-48: „Všechen lid na něm visel“, zatímco velekněží a znalci zákona jej chtěli umlčet. To, že se Ježíš dnes obrací k prostým, bezmocným, k těm, kteří na něm nechtějí vydělávat, je známkou pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(22. 11. 2019) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2019 – Ježíše Krista Krále 2020. Texty si…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(22. 11. 2019) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Litanie ke Kristu Králi

(22. 11. 2019) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

C. S. Lewis

(21. 11. 2019) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol
(13. 11. 2019) Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto…