Kniha Být dobrým tátou… čtenářům postupně odhaluje několik základních principů, které mužům pomohou stát se svým dětem dobrými otci.
O které principy jde? Chci-li být dobrým tátou, pak potřebuji:
vytvořit v rodině kvalitní podmínky pro to, aby mé děti byly stimulovány k rozvinutí svého plného potenciálu;
zasvětit svůj život tomu, abych se stal pro své děti nástrojem a vzorem lidské zkušenosti;
naučit se vyhledávat příležitosti a předvídat nebezpečí, každé situace využít k budování vztahů v rodině a k růstu charakteru u svých dětí;
očišťovat život svých dětí od nezdravých a negativních vlivů a tendencí;
naučit se přijímat děti takové, jaké jsou, a oceňovat jejich jedinečnost i nepatrné úspěchy, kterých dosáhnou;
přiznat si svou nedostatečnost a hledat správnou inspiraci pro vlastní život.

Gordon MacDonald předkládá svůj pohled na dozrávání muže v dobrého otce, který se zájmem a moudrostí ovlivňuje a formuje svět a charakter svých dětí. Autorovy principy jsou srozumitelné, ilustrovány konkrétními příklady ze života a navíc ověřeny dlouholetou rodičovskou praxí.

Kniha je psána pro otce, ale principy v ní obsažené budou jistě přínosem i pro maminky.

Vydal: Návrat domů
Distribuuje: Samuel
e-mail: samuel@iol.cz