Přinášíme vám seznam nových (některých velmi vydařených) misijních letáčků, které pravidelně vydává Brněnská tisková misie. Letáčky si můžete objednávat i na internetu.
Poselství staroměstského orloje (H 15)
V podzimní kolekci vám nabízíme tento starší text řady Hledání. Volné rozdávání tohoto úspěšného letáčku je nyní v Praze vyhláškou omezeno, věříme však, že může posloužit kdekoliv v naší republice. Smyslem orloje na Staroměstském náměstí nebylo ukazovat jenom čas a pohyb nebeských těles, měl také tlumočit určité poselství všem, kteří ho obdivovali. S tímto poselstvím vás seznámí Ludmila Hallerová ze sboru BJB v Praze na Vinohradech.


PODZIM – čas dožínek a vinobraní (RT 41)
Text letáčku připomíná slavení dožínek a vinobraní u nás, seznámí vás s historií Dne díkuvzdání v Americe a dozvíte se také o židovském svátku Šavuot. Nakonec najde čtenář výzvu: Za každou, i tu nejmenší věc, máme být vděčni našemu Stvořiteli. Text letáčku podle článku Jána Šalinga ze sboru Bratrské jednoty baptistů v Bratislavě připravila redakce BTM.


Heiko Herrlich: CENNÁ ZKUŠENOST (MT 24)
Špičkový hráč německé fotbalové ligy Heiko Herrlich prošel koncem roku 2000 těžkou zkouškou. Byl mu zjištěn nádor na mozku, prodělal terapii ozařováním. Po šesti týdnech pobytu na klinice se ukázalo, že léčba byla úspěšná. Heika čekal náročný návrat zpět na hřiště… Svědectví Heiko Herrlicha o pomoci, kterou v nejtěžších chvílích nalezl u Boha, najdete v novém letáčku série „Nové perspektivy“.


PEVNÁ NADĚJE (DK 51)
Dvojitá karta s biblickým veršem ze Žalmu 25, 4-5: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása…“.


NEZTRÁCEJTE NADĚJI (PT 28)
Kartička se slovy povzbuzení v těžkých chvílích a biblickým veršem (Žalm 138, 3) je doplněna krátkou modlitbou.


Marnivá kočka (PN 1)
První kartička řady PN (pro nejmenší) obsahuje biblický verš (Žalm 131, 1) a básničku o marnivé kočce od Oldřišky Koudelové. O nové sérii obrázkových letáčků se více dočtete na stranách Zpravodaje BTM.Tentokrát také nabízíme dotisk dvou úspěšných letáčků, o které nás v dopisech často žádáte:

Eva Veškrnová: „Já už vím“ (H 75)
Svědectví bývalé herečky a zpěvačky, dnes známé autorky knih o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

Bohatý život (DK 37)
Dvojitá karta se známou modlitbou sv. Františka z Assisi.


Více se dozvíte na: www.btm.cz