Letošní druhé číslo časopisu pro náboženskou scénu Dingir (20006/02) se zabývá náboženskou scénou v USA. Část příspěvků přibližuje náboženský vývoj ve Spojených státech od počátku jejich osídlování těmi, kdo přicházeli z Evropy. Lze tak pochopit, proč a v čem se situace církví v USA tak silně liší od situace v Evropě. Potom je možné lépe rozlišit, co je z americké situace pro evropské poměry inspirující a co je do Evropy nepřenosné.
Číslo, jak tomu u Dingiru většinou bývá, přináší množství poměrně hutných informací na malé ploše a jeho obsah může rozšířit někdy příliš úzký evropský obzor každého, koho situace náboženství a církví zajímá v širším okruhu, než je obvod farnosti, v níž žije.


Více info: www.dingir.cz