Ve dnech 10. - 13. května 2007 proběhlo v Táboře Národní fórum mládeže – diskusní setkání mladých katolíků s biskupy, kněžími, řeholníky a dalšími. Společně hovořili o solidaritě nebo o postavení mladých lidí v katolické církvi a možnosti evangelizace v současném světě. Fórum pravidelně předchází Celostátnímu setkání mládeže (CSM) – to se letos uskuteční v Táboře Klokotech od 13. do 19. srpna.
Je srpnové CSM skutečně reakcí na potřeby mladých? Podívejme se na několik podnětů a závěrů, ke kterým delegáti Národního fóra mládeže dospěli, a zkusme je vztáhnout právě k připravovanému letnímu setkání.„Chtěli bychom se podílet na životě farnosti a nabízíme svou službu v konkrétních situacích a úkolech, ve kterých na nás můžou (myšleno kněží) přenést část své odpovědnosti.“

CSM připravují a zabezpečují především mladí lidé sami. Stovky dobrovolníků jsou rozděleny do 25 pracovních skupin (hudba, režie, animátoři seminářů, sport, ubytování, stravování atd.). Každá skupina má zodpovědného vedoucího (zpravidla pracovník církve nebo kněz), přesto je na její členy převedena značná odpovědnost.„Má cenu tvořit i malá společenství. Nechceme spoléhat na kněze, ale víme, že je nutná spolupráce s ním. Přejeme si, aby nás motivoval k životu ve společenství, v němž nesmí chybět podstatné prvky, zejména modlitba, osobní svědectví a vzájemné sdílení. Naše společenství často trpí těmito neduhy: těžko přijímáme nové členy, program vytváří stále stejní lidé, neumíme vychovávat nástupce, kteří by byli ochotni převzít zodpovědnost.“

Táborské setkání k vytvoření společenství jistě povede. Semináře s odborníky, společné diskuse nebo pracovní dílny pak mohou přinést řadu inspirujících nápadů i pro domovskou farnost. Řada zajímavých osobností a jejich svědectví může být bezesporu povzbuzením a posilou pro práci ve vlastním malém společenství. Stovky nových tváří – ubytování na školách – to člověka „nutí“ k ochotě přijímat nové a neznámé tváře.„K osobnímu růstu nás mladých je třeba na prvním místě prostředí dobré rodiny a farnosti, ale také podpora skrze kurzy vedené odborníky a prohlubující chápání různých oblastí (např. liturgie). Poznávání obsahu víry umožní dobré ekumenické vztahy a pomůže vzdorovat nebezpečí okultismu nebo sekt.“

Právě k poznání a pochopení různých témat povedou jak pravidelné katecheze biskupů, tak i semináře s odborníky (o okultismu, o různých pohledech na sexualitu, o nových duchovních směrech a sektách, o hledání vědomého pohledu na církev...).„Mrzí nás, že se ve farnostech a mezi farnostmi objevuje rivalita namísto spolupráce. Nechceme porušovat nutnou diskrétnost, ale vadí nám obcházení a tutlání problémů v církvi. Přímé jednání považujeme za efektivnější a křesťanské.“

Spolupráce nejen farností, ale i celých diecézí je naprosto nutným prvkem setkání, jakým bude CSM v Táboře. Přítomnost biskupů a odborníků, jejich otevřený přístup k dotazům mladých a pro některé tazatele příjemný pocit jisté anonymity vede k otevřené diskusi.„Co nám chybí je pravidelný prostor pro mládež v Katolickém týdeníku a v jiných celostátních médiích.“

Média již před začátkem CSM prostor této akci mládeže dávají (a to včetně Katolického týdeníku). Přenosy ze setkání budou zajišťovat mediální partneři - například TV Noe a Rádio Proglas, dokument odvysílá také Česká televize. O setkání informuje i řada webů (vira.cz, pastorace.cz) a další média. Je na iniciativě mladých katolíků, jestli si i po skončení setkání pozornost médií udrží.Všechna přání mládeže jistě nemůže vyplnit jedno velké setkání. Řada návrhů a proseb s ním ostatně ani nesouvisí. Přesto se však právě s ohledem na výše uvedené příklady CSM jeví jako inspirující odpověď i na čerstvě vyslovené požadavky mladých během Národního fóra mládeže.


Ondřej Luštinec
tiskový mluvčí setkání


***

Zveřejněno na základě dohody o mediální spolupráci mezi www.pastorace.cz a CSM Tábor 2007.