Ježíš má větší hodnotu, než jakýkoliv jiný poklad,  - archív citátů

16. 11. 2019 , (Foto: ima)

Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem

lež, rozcestník, text / -ima-

Listopad 1989: mnohá očekávání byla přehnaná

17. listopad  je  neodmyslitelně  spojen  s připomenutím,  co  se  před  třiceti  roky  stalo.  Po ideologicky  a  myšlenkově  vyprázdněném  systému,  který  drtil  charakter  3  generací,  nastal  zvrat slibující lepší zítřky. Mnohá očekávání i ze strany církve byla přehnaná. Otevřely se sice netušené možnosti, které jsme však nemohli nebo ani nebyli schopni využít. Očekávání byla veliká, neměla však na zřeteli skutečný mravní stav společnosti trpící nemocemi minulého režimu. To není nářek ani soud,  ale  konstatování.  Stálo  by  za  to,  aby  se  s odstupem  a  věcně  podařilo  analyzovat  uplynulá desetiletí  v církvi  s reálným  výhledem  do  budoucnosti.  V tom  máme  dluhy,  které  se  snad  podaří splatit  nastupující  generaci  mladších  teologů,  kněží  a  pastoračních  aktivistů  ve  všech  oblastech a strukturách církve.

Přes všechny překážky můžeme šířit evangelium

Nezapomínejme  na  jednu  zásadní  skutečnost:  žijeme  ve  svobodě.  Je  to  veliký  dar,  za  který musíme  být  vděční.  Přes  všechny  překážky,  předsudky  části  společnosti  i  veřejných  činitelů, vyplývající většinou z neznalosti a leckdy i ze zlé vůle, máme otevřený prostor šířit evangelium a být kvasem. Nikdo nás nepronásleduje ani nebrání, abychom prohlubovali naše pastorační úsilí a byli  vnímáni  jako  integrální  součást  společnosti,  nejen  jako  zaopatřovací  instituce  pro  staré a nemohoucí.

Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem

Pozoruji i mezi věřícími slabou vůli získat, podporovat a šířit skutečně pravdivé a hodnověrné informace.  Dobrá  orientace  ve  změti  lákavých,  laciných,  podbízivých  i  lživých  informací  patří k autentické cestě za Kristem a s Kristem. Nebojme se podpořit vše dobré, co se ve společnosti děje. Není  toho  málo.  „Kdo  není  proti  nám,  je  s námi.“  Nemálo  našich  souputníků  sdílí  stejné nasměrování pro důstojný a hodnotný život, i když se nehlásí k žádné duchovní tradici.

Zmrtvýchvstalý Pán je vítězem i nad všemi lidskými úzkostmi a bezradností

Vnášejme do naší rozdělené a strachem sužované společnosti naději a radost, jejichž zdrojem je skutečnost, že živý  zmrtvýchvstalý  Pán  je  vítězem  i  nad  všemi  lidskými  úzkostmi  a  bezradností.  Dobrý  Bůh neshlíží shovívavě na lidské hemžení, ale i skrze nás touží vstupovat do života církve a společnosti. Z toho  vyrůstá  naše  důstojnost  a výsostné  poslání  svědčit  o  velikém  Bohu.  Vnějšími zákony zaručenou svobodu naplňujme vnitřní svobodou dětí Božích.

Je to celoživotní poslání pro každého z nás

Je to celoživotní poslání pro každého z nás. Nikdy nelze vydechnout a říci: učinili jsme už dost. Věnujme  měsíc  listopad  modlitbám  naplněných  vděčností  za  dar  vnější  svobody  a  touhou  ji propojovat vnitřní svobodou darovanou a nabízenou Duchem Otce skrze Syna.

Václav Malý, pomocný biskup pražský
Zdroj: Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis / listopad 2019; redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Pondělí

Nm 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27

Komentář k Mt 21,23-27: K Ježíšovi a k jeho církvi je možné přistupovat velmi různě. I otázky mohou být kladené s různými úmysly. Možná i On na některé naše výzvy neodpovídá…

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(20. 12. 2019) Informace o Vánocích, biblické texty, koledy a noty ke stažení, recepty, texty k zamyšlení, materiály pro…

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella
(11. 12. 2019) Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a…

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…