Benedikta XVI. při promluvě k novému velvyslanci Spolkové republiky Německo při Svatém stolci Walteru Jürgenovi Schmidovi varoval před přesvědčením, že „Bůh nemá svou vůli a že dobro a zlo tudíž nejsou rozlišitelné“. Přijme-li to člověk za své, „ztratí svou morální a duchovní sílu“. Sociální jednání pak ke škodě společnosti ovládnou osobní zájmy a mocenské kalkuly.
Věřící jsou povoláni pozitivním a kritickým způsobem sledovat vztahy mezi státem a náboženstvím a to nejenom vzhledem ke křesťanským církvím, které měly dosud největší váhu. Je třeba znovu přilnout k náboženství způsobem, kterým se v minulosti vyznačovali lidé víry a mučedníci. Benedikt XVI. v té souvislosti varoval před rostoucími snahami odstranit ze společnosti křesťanský koncept manželství a rodiny. Legislativní snahy, které chtějí valorizovat alternativní modely života párů a rodin, mohou totiž oslabit principy přirozeného práva a tak relativizovat celou legislativu a vnést zmatek mezi společenské hodnoty.

Druhé téma promluvy se týkalo nových možností biotechnologie a lékařství, které nás „někdy přivádějí do situací složitých jako chůze po ostří nože“. Je třeba důkladně studovat, které metody člověku pomáhají a které jím manipulují, narušují jeho integritu a důstojnost. „Pokud začneme uvažovat - jako se to často děje už v lůně matky – zda je život hoden, aby byl žit, anebo ne, nebude nakonec ušetřena žádná fáze života, tím méně stáří a nemoc“, varoval papež.

Co se týká budování společnosti a významné role sdělovacích prostředků, Benedikt XVI. zdůraznil, že podstatným prvkem je „věrnost pravdě“, a připomněl, jak velké problémy napáchá, když se k jednotlivým zprávám začnou vyjadřovat významné osobnosti, aniž by si před tím ověřili jejich pravdivost.

Papež také připomněl nadcházející beatifikace kněží mučedníků nacistického režimu. V neděli 19. září to bude Gerhard Hirschfelder z Münsteru a v průběhu příštího roku: Georg Häfner, Johannes Prassek, Hermann Lange a Eduard Müller. S posledními třemi bude připomenut i jejich přítel evangelický pastor Karl Friedrich Stellbrink.

***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu