Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

5. 10. 2004 , Ivan Kňaze

Pastorácia detí vo farnosti - seminár pre kňazov 21.11.-24.11.04

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje v dome svätého Bystríka v Čičmanoch od nedele 21. do stredy 24. novembra 2004 seminár pod názvom "Pastorácia detí vo farnosti". Bude to stretnutie kňazov s úmyslom poskytnúť pomoc pri pastorácii detí, prostredníctvom nových podnetov a výmenou skúseností. Na seminár sú pozvaní prednášatelia, ktorí ponúknu zaujímavé témy a úspešné metódy práce s deťmi v oblasti liturgie, spoločenstiev detí a katechézy.
Témy v programe:

Dôležitosť katechézy v pastoračných aktivitách farnosti
Mons. Jozef Šelinga, profesor katechetiky

Modlitba v živote dieťaťa
Mgr. Vladimár Kutiš, dekan Rajec

Problémové deti
Mgr. Mária Kubicová, detská psychologička

Rast dieťaťa vo viere z pohľadu rodiča
manželia Magdaléna a Jozef Kruták

Naša pomoc krajinám tretieho sveta prostredníctvom koledníckej akcie Dobrá novina
Ing. Marián Čaučík, predseda eRka

eRko ako pomoc kňazovi pri pastoračnej starostlivosti o detí vo farnosti
Mgr. Ivan Kňaze, kňaz Nitrianskej diecézy


Ako potvrdenie zaslanej prihlášky Vám pošleme mapu s miestom stretnutia. Poplatok je 900 Sk. Prosíme, aby ste sa prihlásili iba vtedy, ak môžete byť na celom programe.

Prihlášku pošlite do 5. novembra 2004.
Kontaktné údaje:
eRko – Detské pastoračné centrum, 018 53 Bolešov
www.erko.sk
dpc@nextra.sk,
+421/(0)905/532597

Autor: Ivan Kňaze

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Mdr 2,12a.17-20; Žalm 54; Jak 3,16 – 4,3
Mk 9,30-37

Kde končí správná snaha zajistit sebe a blízké a kde začíná sobectví? Ježíš mluví k učedníkům o Božím plánu záchrany nejen učedníků, ale lidstva v jeho dějinách. Apoštolové ale přemýšlejí nad nejbližšími dny a nad tím, jak se udržet v Pánově přízni. Když by stejnou úvahu o „udržení se v přízni“ nahlíželi perspektivou Božího plánu, okamžitě by věci byly jasné. Není chybou hledat výhody. Chybou je hledat výhody pouze pro nejbližší čas bez ohledu na cíl, ke kterému kráčíme, a na ty, kteří jdou s námi.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2018) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další rostliny,...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22. 9. 2018) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO
(21. 9. 2018) „...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z...

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2018) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2018) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2018) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do...