eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje v dome svätého Bystríka v Čičmanoch od nedele 21. do stredy 24. novembra 2004 seminár pod názvom "Pastorácia detí vo farnosti". Bude to stretnutie kňazov s úmyslom poskytnúť pomoc pri pastorácii detí, prostredníctvom nových podnetov a výmenou skúseností. Na seminár sú pozvaní prednášatelia, ktorí ponúknu zaujímavé témy a úspešné metódy práce s deťmi v oblasti liturgie, spoločenstiev detí a katechézy.
Témy v programe:

Dôležitosť katechézy v pastoračných aktivitách farnosti
Mons. Jozef Šelinga, profesor katechetiky

Modlitba v živote dieťaťa
Mgr. Vladimár Kutiš, dekan Rajec

Problémové deti
Mgr. Mária Kubicová, detská psychologička

Rast dieťaťa vo viere z pohľadu rodiča
manželia Magdaléna a Jozef Kruták

Naša pomoc krajinám tretieho sveta prostredníctvom koledníckej akcie Dobrá novina
Ing. Marián Čaučík, predseda eRka

eRko ako pomoc kňazovi pri pastoračnej starostlivosti o detí vo farnosti
Mgr. Ivan Kňaze, kňaz Nitrianskej diecézy


Ako potvrdenie zaslanej prihlášky Vám pošleme mapu s miestom stretnutia. Poplatok je 900 Sk. Prosíme, aby ste sa prihlásili iba vtedy, ak môžete byť na celom programe.

Prihlášku pošlite do 5. novembra 2004.
Kontaktné údaje:
eRko – Detské pastoračné centrum, 018 53 Bolešov
www.erko.sk
dpc@nextra.sk,
+421/(0)905/532597