Teologické podcasty 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy spustila nový podcast, který bude více přibližovat obory, se kterými je fakulta spjata. Prvním uceleným tématem, na který se podcast zaměří, je pastorální teologie. V pravidelných relacích bude možné s pastorálním teologem a knězem Alešem Opatrným projít jednotlivá specifická témata tohoto segmentu teologie.

1. díl - Pastorační péče v římském katolicismu

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D z katedry pastorálních oborů KTF UK  vás do našeho nového podcastu uvede krátkou přednáškou o pastorační péči  v římském katolicismu.

Podcast je dostupný na kanálech Spotify, Youtube, Google podcasts, Breaker, Pocket casts a RadioPublic.

Témata pastorální teologie aktuální nejen pro teology

„Témata pastorální teologie jsou velmi aktuální nejen pro teology. Chtěli jsme tedy tato „živá témata“ posluchačům co nejvíce přiblížit, a to jak formou, tak dostupností. Audionahrávku si může pustit každý, třeba při cestě na metro“, říká Marie Vymazalová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK. „Například, můj vysokoškolský kurz „Spirituální péče o vážně nemocné osoby“ navštěvovalo mnoho studentů bez ohledu na jejich studijní program.

"Evidentně je to aktuální a potřebné téma pro mnoho lidí ze společnosti. A ti se o něm chtějí dozvědět více“ doplňuje doc. Opatrný, který má zkušenosti s mediální tvorbou značné, ale do světa podcastů vstupuje poprvé. Pořad naleznete pod názvem H · U · T · NÝ podcast. Název vznikl v návaznosti na tři hlavní obory, na které se fakulta zaměřuje, tedy na Historii · Umění · Teologii. 

Možnost studia teologie 

Připravovaný podcast není jedinou branou, jak k oborům na KTF UK přistoupit. Do 28. 2. 2021 je možné podávat přihlášku na vysokoškolské studium v oborech Katolická teologie, Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury a Aplikovaná etika.

Zdroj: KTF UK, cirkev.cz, foto Ignác Mucha

Aleš Opatrný - texty na webu