Knižní novinka
Naši přední biblisté, Jan Heller a Martin Prudký, se v novince Obtížné oddíly knih Mojžíšových zabývají prvními knihami Bible, které v čtenářích mohou vzbuzovat rozporuplné reakce. Písmo hovoří o krutostech, podlostech a nemravnostech, které nejsou vždy odsouzeny či kritizovány. A na první pohled není vůbec jasné, proč se do Bible dostaly i tyto sporné texty. Proto si autoři vybrali toto téma a čtivou formou rozkrývají velmi staré texty a ukazují, že staré a obtížné pasáže k nám mohou i dnes aktuálně promlouvat.
Knížka vyšla ve spolupráci Karmelitánského nakladatelství a Arcibiskupství pražského - Pastoračního střediska.