Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

31. 10. 2001 , Markéta Bartáková

Poselství daru šťastné smrti

Dne 11.9.2001, krátce po útoku na Newyorské obchodní centrum, vběhl otec Mychal Judge, kaplan newyorských hasičů, do hořící budovy, aby sloužil potřebným.
Ve chvíli, kdy byl s jedním z umírajících hasičů a uděloval mu poslední pomazání, ukončil jeho život padající trám. Otec Mike byl na místě mrtev.
(Článek z časopisu Effatha)
 
P. Mychal Judge OFM se narodil před 68 lety ve Spojených státech amerických spolu se svou sestrou – dvojčetem. Měl ještě jednu starší sestru. Za svých 40 let kněžství a 30 let práce u hasičského sboru rozšířil svoji „rodinu“ o velký počet sester a bratří po celém světě (v České republice byl třikrát a jeho „česká rodina“ nyní prožívá bolest nad jeho smrtí).

Mychal Judge se setkal s františkánskou spiritualitou v době svého dospívání. Františkánský slib chudoby naplnil neobyčejným způsobem. Nevlastnil téměř nic, ačkoliv dostával velké množství darů a dárků. Přijímal je s radostí a s vědomím, že někdo v jeho velké rodině právě tuto věc ocení (Svým přátelům do ČR zaslal naposled velký balík s originálními dresy, hokejkami a puky našeho mužstva ze zápasu v USA).

Miloval Boha, miloval život a miloval druhé. Zájem o druhé byl patrný každému, kdo se s ním setkal. Dával nejen hmotné dary. Dával svoji pozornost. Lidé, kteří se s Mychalem setkali, měli v jeho přítomnosti pocit, že jsou pro tuto chvíli tím nejdůležitějším v jeho životě.

Své blízké si nevybíral podle žádných měřítek. Stýkal s nejvyššími představiteli světské moci (Billem a Hilary Clintonovými, presidentem Bushem) stejně jako s militantními demonstranty proti vládě, zločinci, alkoholiky či nemocnými AIDS. Jeho láska k Bohu ho zbavovala strachu ze zla na Zemi. A tuto lásku nabízel svým bratrům a sestrám. Žil a miloval v přítomnosti. Podle jeho slov je „minulost v rukou Božích – to je Boží milosrdenství. Budoucnost? Ta je taky v rukou Božích – v Boží prozřetelnosti. My jsme tady a teď. Ostatní je u Boha“.

Miloval život ve všech jeho podobách. Pracoval s obrovským nasazením až 16 hodin denně. S hustými bílými vlasy, opálenou pletí a holywoodským úsměvem připomínal filmového herce. Mychal nehrál žádnou roli. Nepotřeboval maskéry ani stylisty. Jeho image vytvářel Duch Boží.

Jako duchovní správce hasičského sboru na dolním Manhatanu se často setkával se smrtí. Být v New Yorku hasičem je náročné povolání. Mohou ho vykonávat pouze fyzicky a psychicky odolní jedinci. Hasičská kombinéza s výstrojí váží téměř 15 kg a teploty v létě v New Yorku bývají okolo 40°C. K tomu se přidává žár ohně a četnost newyorských požárů. Při práci dochází k častým zraněním a úmrtím. Otec Mike, jak ho ve sboru nazývali, své hasiče duchovně vedl, zaopatřoval v nemoci a ve smrti, pohřbíval je a staral se o jejich pozůstalé rodiny.

Bolest způsobenou smrtí měl za 30 let svého působení u hasičského sboru mnohokrát prožitou. Měl ji v rukách i v srdci. Jeho život byl jako tavicí kelímek. Se svými bratry procházel žárem ohně i žárem bolesti a všechno nepotřebné touto „tavbou“ odcházelo. Zůstávala láska – k Bohu a k lidem. A skrz tuto lásku rostla a sílila modlitba za dar šťastné smrti. Mychal Judge nechtěl zemřít ve stáří na kolečkovém křesle. Chtěl zemřít ve službě Bohu a druhým.

Věřím, že ve chvíli, kdy padající trám ukončil jeho život, uviděl Mychal Boží tvář a přivítaly ho ruce Nejvyšší lásky.Že jednou zemřu to je ta
nejjistější skutečnost v životě.
Kde to bude,
kdy to bude
a kdo bude se mnou –
to ví jen Bůh...

Ano Pane,
nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi,
abych dobrým životem,
milujícím Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven
vstoupit do tvé šťastné náruče...

Až přejdu na druhou stranu
poznám krásu Tvého dobrotivého činu,
kterým mne k sobě voláš.
Je to Boží čin – musí být krásný.

(z úvah otce Mychala – jaro 2001)


Markéta Bartáková

Článek z prosincového vydání časopisu Katolické charismatické obnovy Effatha

Seznam článků o M. Judgem naleznete zde (www.pastorace.cz/judge)

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…