Už po dvanácté se sešel Petr Vaďura s děkanem Fakulty humanitních studií UK prof. Janem Sokolem, aby spolu otevřeli Starý zákona a uvažovali nad jeho nejdůležitějšími kapitolami. Tentokrát se zabývali poexilním židovstvem, tedy prostředím, do kterého přišel Ježíš Nazaretský.
Poslouchejte ze záznamu na: na adrese:

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna.