Zanechejme smutku z nedokonalosti a radujme se z Boží velikosti a dokonalosti.  - archív citátů

5. 3. 2019 , Anselm Grün (Foto: IMA)

Postní doba má jediný cíl

pouš´T, rozcestí, rozcestník, ukazatel, Jeruzalém, Mrtvé moře / foto: IMA

Postní doba má jediný cíl: být otevřen pro setkání s Bohem

Pascha - přechod k Bohu

Již po dlouhá staletí prožívá církev čtyřicet dní před Velikonocemi jako důležitý a posvátný čas. Zpočátku šlo především o dobu, kdy se žadatelé o křest bezprostředně připravovali na svůj velký okamžik, který měl nastat o velikonoční Velké noci. Také to byl ale čas veřejného pokání, kdy lidé, kteří se dopustili velkého poklesku, veřejně projevovali lítost a nápravu svého jednání, aby pak na Zelený čtvrtek mohli být znovu přijati do společenství církve. K tomuto času pokání se postupně připojili i všichni křesťané, kteří tím vyjadřovali svou ochotu obrátit se a připravovali se na obnovu svého křtu.

Postní doba je dobou zacvičování se do lepšího způsobu života. Jde o čistotu srdce. Svátek Pascha –přechod k Bohu, na který se postem připravujeme, znamená povstání ze starých životních vzorců do svobody v Ježíši Kristu. Svobody například i od nutkání okamžitě uspokojit jakoukoli svou chvilkovou potřebu.

Čtyřicítka je číslem obnovy

Čtyřicítka je číslem obnovy. Potopa trvá čtyřicet dní. Za čtyřicet dní vezme za své všechno, co se staví proti skutečnému lidství, aby tak člověk mohl být jakoby znovuzrozen. Mojžíš zůstane po čtyřicet dní na vrcholku hory Sinaj. Postem se připravuje na setkání s Bohem, který mu tam nahoře předá Desatero. Tento čas na posvátné hoře Mojžíše promění a on se vrací dolů do údolí jako zářící člověk. Po čtyřicet let putuje Izrael pouští, než dorazí do zaslíbené země. Čtyřiceti let je zapotřebí k tomu, aby se člověk dokázal vymanit z otroctví starých životních vzorců a vstoupil do země, kde se stane zcela a beze zbytku sebou samým. Čtyřicet dnů putuje Eliáš pouští, aby se na hoře Choréb mohl setkat s Bohem. Také on se při tom postí a otevře se natolik, že dokáže vnímat Boha v mlčení. Po Jonášově kázání se Ninivští po čtyřicet dní kají, aby si vyprosili Boží smilování. A konečně i Ježíš se na poušti čtyřicet dní postí, aby odrazil ďáblovo pokoušení.

Půst, který spojuje Mojžíše, Eliáše a Ježíše, má jediný cíl:
být otevřen pro setkání s Bohem,
které proměňuje člověka,
proniká ho skrz naskrz božským světlem
a činí z něho světlo pro ostatní.

Se svolením zpracováno podle knížky: 
Anselm Grün – Otče, odpusť jim, Sedm Ježíšových slov na kříži
​kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 

Tento text ve fotmátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
postni-doba-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27.5.

Sk 16,11-15; Jan 15,26 – 16,4a

Komentář k Sk 16,11-15: Pavlova otevřenost, pohostinnost a praktičnost nově pokřtěné Lydie může být inspirací pro vztahy k ženám v církvi. Není na čase, abychom si žen víc vážili a dali jim prostor?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mezinárodní křesťanský hudební festival Campfest zveřejnil jména zahraničních interpretů

(27. 5. 2019) CampFest - ako predovšetkým hudobný festival - ponúka priestor pre hudobníkov a kapely rôznych žánrov a talentov....

Zobrazujte si na svém webu kratičký biblický citát

(27. 5. 2019) Vložením krátkého kódu do vašich stránek si tak můžete na svém webu nechat zobrazovat každodenně aktualizovaný...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(24. 5. 2019) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Modlitba za ty kdo mají odpovědnost za společnost a stát(y)

(23. 5. 2019) V pátek se také v Česku otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Můžete se připojit například...

Noc kostelů

Noc kostelů
(23. 5. 2019) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní...

Jak odpustit? - videoseriál "Víra do kapsy"

Jak odpustit? - videoseriál "Víra do kapsy"
(22. 5. 2019) Jak vyjít z vězení neodpuštění? Musím odpustit hned? Jaké druhy odpuštění existují? Pozvání přijal salesián don...

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2019) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2019) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce...

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2019) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.