Postní doba 
začíná popelcem,
ale vrcholí ohněm

Naše srdce vždycky někam tíhne

Ježíš řekl: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Bible, Mt 6,21). Naše srdce vždycky někam směřuje jako kompas hledající směr. Lze ho přirovnat i k magnetu, který potřebuje k něčemu přilnout. Avšak přilne-li pouze k věcem tady na zemi, stane se dříve či později jejich otrokem. Věci, které nám mají sloužit, se stávají věcmi, kterým sloužíme. Ať už je to vzhled, nebo peníze, kariéra, zábava – žijeme-li pro ně, stanou se bůžky, které nás používají; nebo sirénami, které nás mámí, ale potom nás stejně opouštějí a nechávají napospas.

Upřít pohled k tomu, co zůstává

Jestliže však naše srdce přilne k tomu, co nepomíjí, nalezneme sebe sama a staneme se svobodnými. Právě postní doba osvobozuje naše srdce od marností. Je dobou uzdravení ze závislostí, jež nás odvádějí od podstatného. Postní doba je výzvou a příležitostí, abychom upřeli pohled k tomu, co zůstává.

Ježíš na kříži je jako kompas

Kam tedy upřít zrak v postní době? To je prosté. K Ukřižovanému. Ježíš na kříži je jako životní kompas, který ukazuje k nebi. Prostota dřeva, Pánovo mlčení a sebezřeknutí z lásky nám ukazují potřebu prostšího života osvobozeného od přílišného shonu po věcech.

Ježíš nás z kříže učí odvaze odříkání. Nikdo z nás totiž pod tíží nadměrných břemen nepostoupí vpřed. Potřebujeme se uvolnit od chapadel konzumismu i léček sobectví, od stále rostoucí chtivosti, od neustálé nespokojenosti, od srdce zavřeného potřebám chudých.

Život s Ježíšem je obtížný. Ale vede k cíli.

Je život, který nám Ježíš nabízí, obtížný? Ano, je! Ale vede k cíli, jak ukazuje postní doba. Ta sice začíná popelcem, ale vrcholí ohněm Velikonoční noci a odhalením, že Ježíšovo tělo není v hrobě zpopelněno, nýbrž slavně vzkříšeno. A to platí i pro nás, kteří jsme prach: pokud se obrátíme se svými slabostmi k Bohu, vydáme se tak na cestu lásky a přijmeme život, který nezaniká.

Ježíš na dřevě kříže plane láskou a volá nás k zapálenému životu, který se nikdy neztratí v popelu světa. Volá nás k životu, který žhne láskou a nikdy nezaniká v průměrnosti.