Nová kniha J.R. Tretery Stát a církve v České republice se zabývá jejich současným právním vztahem. Vysvětluje dějinné souvislosti na území Čech, Moravy a Slezska od dob osvícenství. Vykládá rozdíl mezi konfesijními a světskými státy, mezi odlukovým a kooperačním modelem.
Právně charakterizuje všechny státem uznávané církve a náboženské společnosti na našem území. Zabývá se ústavními předpoklady realizace náboženské svobody jednotlivce i církevních společenství a zákony o církvích.

Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství