Svedl jsi mě, HospodineKarmelitánské knihkupectví u sv. Jindřicha, Jindřišská ul. 23, Praha 1, vás zve ve čtvrtek 13.června v 17:30 hod na prezentaci nové knihy rozhovorů Bohumila Svobody s biskupem Jaroslavem Škarvadou: Svedl jsi mě, Hospodine. Záměrem této knihy bylo zachytit prostřednictvím rozhovoru živý a plastický obraz otce biskupa Jaroslava Škarvady, vynikajícího vypravěče a kazatele.