Procházka kostelemProč má kostel věž? Je věčné světlo věčné? Co je to svatostánek? Kam odcházejí ministranti? mají zvony jména?
Kostel není jenom krásná stavba. Když otevřeme dveře a vstoupíme, ocitneme se ve zvláštním světě, který k nám promlouvá řečí symbolů. Chcete naslouchat? Chcete porozumět? Otevřete s dětmi knížku – krátké texty a barevné obrázky vám budou dobrými průvodci.
Vydalo nakladatelství Doron. Knihu můžete zakoupit ve všech křesťanských knihkupectvích. Cena 109,- Kč.