9.2., 23.2., 15.3.2008
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha pořádá pro rodiče třídenní trénink zaměřený na výchovu dětí o sobotách vždy od 9 do 17 hodin. Program obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program se uskuteční v Praze, v Komunitním centru sv. Prokopa. Lektoři programu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog) a jeho žena Mgr. Markéta Čapková (speciální pedagog).
Programem nabízený demokratický styl výchovy je zdravou alternativou k všeobecně zastávanému autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy.
Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické výchovy a poradenství při jejich aplikaci.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 220 181 777 nebo mailu: rodinne@centrum.cz