Nová kniha Lectio divina na každý den v roce
Doporučujeme vám nový titul Postní doba a velikonoční triduum, který vyšel v řadě Lectio divina na každý den v roce. Tento soubor knih je dobrým pomocníkem k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů po jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i friálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina.
Tento projekt počítá s 15. svazky, které postihují všechny dny liturgického roku. Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělní cykly lekcionáře. Tato řada může být přínosem pro všechny, kteří hledají soustavné vedení pro duchovní četbu Bible. Vhodné pro: zájemce o pravidelnou četbu písma, vedoucí biblických a modlitebních kroužků, kněze, jáhny...
Z knihy vám na tomto webu nabízíme texty ke všem postním nedělím.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství