V rubrice Tématické texty naleznete v tématu Eucharistie metodické pomůcky a podněty ke slavení prvního svatého přijímání.
(Adorace se zapojením dětí a rodičů, modlitby ke svatému přijímání, návrh upomínky, průběh obřadů, představení dětí - kandidátů 1. sv. přijímání, přímluvy...)