NAZEVNa svátek sv. Jana Boska 31. ledna začaly oslavy 150. výročí založení salesiánské kongregace. Don Bosco (1815–1888) byl nejen poctivý muž s pověstí svatosti, ale i prototyp moderního kněze. Věnoval se především dětem z chudých poměrů a takzvaně problémové mládeži a využíval přitom netradičních a velmi účinných výchovných postupů. O jeho životě a pedagogickém přínosu přehledně vypovídá kniha Dej mi duše. V Čechách a na Moravě se salesiáni uchytili velmi brzy a jejich činnost nebyla přerušena ani během komunistické totality. Dnes se k salesiánům hlásí například pražský světící biskup Karel Herbst.