Zde naleznete Sborník textů k Týdnu modliteb za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu /14.4. – 21.4. 2002/. Vydala Konference vyšších představených mužských řeholí a Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice, Praha 2002.