Zveme ty z vás, kdo mají zájem dozvědět se více o kurzech Alfa, které se v poslední době stávají stále populárnější evangelizační aktivitou i v katolické církvi. Seminář je určen těm, kdo by se rádi podíleli na jejich uspořádání ve své farnosti či společenství.
Projekt kurzů vznikl v roce 1977 ve farnosti anglikánské církve Holy Trinity (Nejsvětější Trojice) Brompton v Londýně pro jeho vlastní členy jako základní kurz biblického vzdělávání, ale brzy byl, pro velký zájem, nabídnut i dalším zájemcům o křesťanskou víru.
V roce 1990 se vedení kurzů Alfa ujal pastor Nicky Gumbel, který přepracoval koncepci tak, aby jejich náplň vyhovovala především lidem, kteří běžně do církve nechodí, ale kladou si otázky po smyslu života, existenci Boha, zajímá je Bible atd. Do dnešního dne se kurzů Alfa zúčastnilo mnoho milionů lidí po celém světě. Mnozí během nich zakusili Boží působení.

V posledních letech se kurz rozšiřuje i v katolických farnostech a společenstvích a pro své ovoce je podporován i ze strany kněžích a biskupů, kteří jej považují za jeden z vynikajících nástrojů, jak oslovit lidi hledající Boha.
Pokud i vás zasahuje výzva papežů k tomu, abychom šířili svou víru, svědčili o Kristu lidem, kteří se s jeho láskou nesetkali, leží vám na srdci spása vašich přátel, příbuzných a bližních, můžete se seznámit s projektem kurzů Alfa na stránkách www.kurzyalfa.cz nebo můžete kontaktovat poradce pro kurzy Alfa v katolické církvi Václava Hrona katolalfa@seznam.cz

Pokud již o kurzech něco víte, cítíte Boží volání a rádi byste je uspořádali pro lidi hledající, právě vám je tento seminář určen.


Program semináře „Kurzy Alfa v prostředí katolické církve“
16 -18. září 2011 na Vranově u Brna
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..…………
Pátek večer: 18:00 večeře
19:00 možnost zúčastnit se mše sv.
20:00 Přednáška : „Historie vzniku kurzů Alfa v Londýně a u nás“
Renata Hronová
20:30 cofeebreak
20:45 svědectví z jednotlivých běhů kurzů Alfa ČR
21:30 konec programu
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………..
Sobota: 6:45 možnost zúčastnit se mše sv..
8:00 Snídaně
9:00 Přednáška: „Vybudování a formace týmu Alfy“
Marie Svatošová
9:45 cofeebreak
10:00 Přednáška : „Jak přednášet na kurzech Alfa.“
manželé Hambálkovi
10:45 teabreak
11:00 Pokračování: „Vedení diskuzní skupinky“
manželé Hambálkovi
12:00 Oběd
Odpolední program:
14:00 Přednáška: „Dopolední Alfa pro maminky s dětmi“
Tomáš Redlich
14.45 PŘESTÁVKA

15:00 Přednáška: Jak řešit „víkend s Duchem svatým“
Václav Hron
16:00 čaj o čtvrté
17:00 vedení chval a modlitba na Alfě
Sobotní večer:
18:00 Ukázkový večer kurzu Alfa - včetně večeře
21:30 Konec programu
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……....
Neděle: 8:00 Snídaně
9:00 Program: pracovní materiály, diskuse, otázky a odpovědi
11:00 nedělní mše svatá
12:30 oběd
13:30 konec programu
__________________________________________________________________________________________

Cena ubytování: 1 noc /osoba jednolůžkový pokoj 400 Kč 1 noc /osoba dvoulůžkový pokoj 300 Kč
1 noc /osoba třílůžkový pokoj …… 250 Kč 1 noc /osoba čtyřlůžkový pokoj … 220 Kč
+ příplatek za zapůjčení ložního povlečení (nebo přivézt vlastní)

Stravování : Snídaně …. 40 Kč Oběd …. 90 Kč Večeře …. pá 50 / so 90 Kč

Přihláška na seminář o kurzech Alfa : Vranov u Brna 16. – 18. září 2011

Přihlašuji se na seminář o kurzech Alfa pořádaných v katolické církvi:
Jméno .
Adresa .
Farnost .
Telefon .
Mailová adresa .
Objednávám:
poplatek za seminář: 50 Kč
…………………………………………………………………………………………………………………………
celé stravování: 400 Kč pátek – neděle (2x večeře + 2x snídaně + 2x oběd)
nebo jen: …………….... 1. pátek 2. sobota 3. neděle (zakroužkujte)
……………………………………………………………………………………………………………………..….
ubytování: (zakroužkujte) 1. - pátek až neděle
pouze jednu noc: 2. - pátek / sobota
3. - sobota / neděle
na jedno, dvou, tří, čtyřlůžkovém pokoji (zakroužkujte)

Platbu uhradím v hotovosti při příjezdu.
Přihlášku můžete poslat poštou na adresu: Václav Hron, Komenského 260, 257 22 Čerčany. Přihlásit se můžete také na mailové adrese katolalfa@seznam.cz do 30. srpna 2011
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena ubytování: 1 noc / osoba jednolůžkový pokoj 400 Kč
1 noc / osoba dvoulůžkový pokoj 300 Kč
1 noc / osoba třílůžkový pokoj 250 Kč
1 noc / osoba čtyřlůžkový pokoj 220 Kč
+ příplatek za zapůjčení ložního povlečení (nebo přivézt vlastní)

Cena stravování: Snídaně 40 Kč
Oběd 90 Kč
Večeře v pátek 50 Kč – v sobotu 90 Kč