souhrn hlavních témat ze čtyř předcházejících ročníků seminářů na dané téma.
Vážení přátelé!

Zasílám Vám pozvánku na odborný seminář Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, který se bude konat ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu (Praha 10, Šrobárova 48, budova č.11 - cca 5 minut pěšky od metra A -stanice Želivského, vedle Vinohradské nemocnice), ve dnech 17.-19.5. 2004.

Tento seminář je opakováním a shrnutím klíčových témat z minulých ročníků semináře na dané téma. Obdobný seminář se konal v lednu t.r. Mnozí z Vás se ho z různých důvodů nemohli zúčastnit a přáli si, aby byl zařazen v jiném termínu. Doufáme, že tímto termínem alespoň některým zájemcům vyhovíme.

Předesíláme, že 5. ročník semináře Rizikové chování dospívajících a jeho prevence se zařazením nových témat se bude konat ve dnech 6.-8.10.2004. Na programu bude např. šikana, prevence násilí, rómská problematika, mužská a ženská role a jejich participace na vzniku problémů v rodině, ve výchově dětí a klíč k jejich řešení.

Připomínáme také seminář „Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících“, který se bude konat ve dnech 23.-24.4.2004 v zasedací místnosti ředitelství SZÚ. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách.
Dále si Vás dovoluji upozornit, že se s naší činností můžete seznámit rovněž na webových stránkách: www.freeteens.cz

Přeji Vám hodně radosti a úspěchů v práci i v osobním životě. Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Marcela Rozehnalová
prezidentka Free Teens, o.s.Odborný seminář „Rizikové chování dospívajících a jeho prevence" (Státní zdravotní ústav, 17.-19.5. 2004)

Jde o krátkodobý odborný seminář, který je určen zdravotníkům, pedagogům, výchovným a sociálním pracovníkům a nevládním organizacím, zabývajícím se problematikou primární prevence rizikového chování dospívajících.

Termín : 17.-19.5. 2004
Místo konání: Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48
(velká posluchárna, budova č. 11)

Číslo kursu: 0405

Účastnický poplatek: 1 800 Kč

Úhrada poukázkou nebo převodem nejpozději do 12.5. 2004. Při registraci předložte, prosím, doklad o zaplacení.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 129 621 369 / 0800

konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0405+datum narození účastníka
(např. je-li účastník narozen 10.4.1962, bude variabilní symbol 0405100462) (V případě neúčasti přihlášených storno poplatek 10% ceny kursu.)

Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 12.5. 2004 na mailovou adresu: seminar@freeteens.cz
Do předmětu uveďte označení SEMINÁŘ 0405

Rovněž se můžete přihlásit přes www.freeteens.cz, kde v aktualitách najdete pozvánku s přihláškou.
Nemáte-li možnost elektronické pošty,kterou upřednostňujeme, můžete poslat přihlášku písemně na adresu: FREE TEENS, Lohniského 843, 152 00 Praha 5. Na obálku uveďte rovněž zřetelné označení: SEMINÁŘ 0405.
Prosím o včasné zaslání přihlášek a úhradu účastnického poplatku. Vzhledem ke značnému počtu zájemců a organizační náročnosti nebude na přihlášky po stanoveném termínu brán zřetel.

Případné informace: MUDr. Marcela Rozehnalová - tel: 251 817 938, 604 888 141

Účastníci obdrží publikaci s příspěvky přednášejících odborníků.
Obědy a občerstvení během dne zajištěno (v ceně účastnického poplatku).Předběžný obsah semináře:

· Syndrom rizikového chování v dospívání
(Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc., Subkatedra dorostového lékařství IPVZ Praha )

· Úloha a možnosti učitele v prevenci RCH dospívajících, spolupráce škola-rodina
(Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha)

· Mládež, sexuálně přenosné choroby a jejich následky (situace u nás, kasuistika)
(MUDr. Věra Kaštánková - Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN Praha)

· HIV/AIDS, situace ve světě a v Čechách
(RNDr. Marie Brůčková, CSc. - SZÚ, Národní referenční laboratoř HIV/AIDS)

· Zneužívání návykových látek a jeho prevence
( MUDr. Karel Hampl, CSc., Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí, NsP Mělník)

· Správné zařazení sexuality v hierarchii životních hodnot
(prim. MUDr. Růžena Hajnová, Sexuologický ústav, Brno)

· Sex v médiích a jeho vliv na dospívající, pornografie a sexuální patologie
(prim. MUDr.Slavoj Brichcín - sexuolog, Praha - Psychiatrická léčebna Bohnice)

· Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech - sex. zneužívání, znásilňování, kriminalita - ve vztahu k rodině
(kpt. Bc. Zdeněk Smola, Policejní prezidium ČR - Ředitelství služby kriminální policie)

· Rizikové sexuální chování dospívajících z pohledu gynekologa
(MUDr. Ludmila Lázničková, CENAP, Brno)

· Specifika romské populace, zvláštnosti dospívání, rizikové chování dospívajících a jeho závislost na rodinném zázemí
(Mgr. Viktor Sekyt, kancelář Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity vlády ČR
Úřad vlády ČR)

· Úběžníky výchovy aneb Výchova pro život
(Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc., Filosofická fakulta UK - katedra pedagogiky)

· Strategie úspěšné prevence
(MUDr. Marcela Rozehnalová, OS Free Teens)
Ubytování:

Penzion Jana, Dykova 20, Praha 10, 101 00 (cca 15 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 02/22515224, 02/22514467, 02/22511777, 02/22512597. Podrobnosti na http://hotely.jsc.cz/hotels/hotel.php?huid=101&lang=en nebo http://www.hostel.cz/cz/h-dm.asp . Cena ubytování + snídaně od 315,- Kč/osoba/noc.

A pension metro Flora ***, Chrudimská 3, Praha 3 - Vinohrady, 130 00 (stanice metra A Flora, cca 10 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 02/ 7274 2433, 02/ 9442395. Podrobnosti na www.hotel.cz/apension . Cena ubytování od 670,-Kč/osoba/noc.

Hotel ILF *** , Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle, 140 00 (stanice metra C Budějovická). Rezervace na telefonu 02/ 61 09 23 70, 373. Podrobnosti na http://www.ipvz.cz/

Hotel Velodrom, Praha 10, Nad Třebešínem III ( cca 15 minut pěšky ze stanice Želivského, metro A). Cena ubytování od 280,- Kč/osoba/noc. Rezervace na telefonu 02/ 74 77 07 37. podrobnosti na www.hostel.cz/cz/h-velodrom.asp
Další levné ubytování: web.edb.cz/spus , www.hostel.cz - seznamy kolejí, hostelů a ubytoven.
MHD v Praze: při vyhledávání spojení MHD po Praze doporučuji www.dp-praha.cz.
Mapy Prahy: www.mapy.cz nebo na mapy.atlas.cz


Telefonní seznam: phone.quick.czVeškeré materiály můžete objednat na adrese:
Free Teens, o.s.,
MUDr. Marcela Rozehnalová,
Lohniského 843,
152 00 Praha 5
nebo na e-mailové adrese
publikace@freeteens.cz.
www.freeteens.cz