Kdo nečetl knihu "Dívat se srdcem" (vydalo Karmelitánské nakladatelství) s podtitulem ´Šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí´ neví ani, oč přichází.
Na místě, kde je obvykle uveden autor, čteme totiž: "Kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem."
Snad se mladý německý novinář v obdivuhodně uspořádaných otázkách dotýká slabých míst víry ve své rodné zemi... a nebo je tomu jinak?

Nebo jsou tyto - z pohledu víry - citlivé oblasti odrazovým můstkem pro úchvatné svědectví odpovědi jimiž můžeme být obohaceni?...

***


Několik kapitol z knihy naleznete zde (na www.vira.cz)