Letošní druhé celodenní setkání žen žijících v manželství se uskuteční v sobotu 13. října od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6, tentokrát na téma „Nejsem sama“.
Na programu budou přednášky manželů Koronthályových „O pozornostech v manželství“ a Evy Jelínkové „O spiritualitě všedního dne s Madeleine Delbrelovou.“ Součástí programu bude sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení bude zajištěno, odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření a na závěr programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo na cpr.apha.cz/manzelky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých sobot.