Ve Vatikánu vyšel 29. 5. 2023 dokument o komunikaci na internetu s názvem "Na cestě k plné přítomnosti, Pastorační zamyšlení o zapojení do sociálních sítí“. Dokument nabízí inspiraci o zapojení křesťanů na internetu, který se stále více stává součástí života lidí.

 

K nepřátelům na internetu se chovat jako milosrdný Samaritán

Text dokumentu je inspirován evangelijním podobenstvím o milosrdném samaritánovi:

„Na „digitálních dálnicích“ je mnoho lidí zraněno rozdělením a nenávistí. Nemůžeme to ignorovat. Nemůžeme být jen tichými kolemjdoucími. Abychom učinili digitální prostředí lidštějším, nesmíme zapomínat na ty, kteří jsou zbiti jako poutník v podobenství o milosrdném Samaritánovi.

V Ježíšově době byli Židé a Samaritáni často ve sporu. Přesto Samaritán pomohl muži, který byl zbit a nenechal zemřít. Samaritán toho zbitého muže neviděl jako „jiného“, ale jednoduše jako někoho, kdo potřebuje pomoc. Cítil soucit a vžil se do situace toho druhého; a dal ze sebe, svého času a prostředků, aby naslouchal a doprovázel někoho, s kým se setkal.

Podobenství může inspirovat vztahy na sociálních sítích, protože ilustruje možnost hluboce smysluplného setkání mezi dvěma úplně cizími – a „nepřátelskými“ lidmi. Samaritán boří „sociální propast“: sahá za hranice souhlasu a nesouhlasu. Zatímco židovská elita procházejí kolem zraněného bez povšimnutí, ​​samaritánský poutník ho vidí a má soucit (srov. Lk 10,33). Soucit znamená pocit, že ten druhý je součástí mě samého. Samaritán naslouchá příběhu toho muže; přibližuje se, protože je pohnut zevnitř.

Lukášovo evangelium neobsahuje žádný dialog mezi těmito dvěma muži. Můžeme si představit, jak Samaritán našel zraněného muže a možná se ho zeptal: "Co se ti stalo?" Ale i beze slov, díky jeho otevřenosti a pohostinnosti, začíná setkání. To první gesto je výrazem péče, a to je zásadní. Schopnost naslouchat a být otevřená přijímání příběhu druhého bez obav o kulturní předsudky doby bránila tomu, aby byl zraněný člověk ponechán napospas smrti.“ (Z dokumentu „Na cestě k plné přítomnosti“).

„Je na nás, abychom proměnili svět sociálních médií, osvobodili ho od jednostranných výpovědí a tvrzení a vrátili ho společnému dobru, svobodnému sdílení" řekl při prezentaci dokumentu Prefekt Paolo Ruffini.

Sociální sítě jsou naprogramovány pro konflikty

Dokument varuje i před samou podstatou sociálních sítí, které jsou programovány a nastaveny tak, aby vedly ke konfliktům a polemice. 

„Všichni bychom si proto měli dávat pozor, abychom nepadli do digitálních pastí skrytých v obsahu, který je záměrně navržen tak, aby zaséval mezi uživatele konflikty tím, že by vyvolával pobouření nebo emocionální reakce…“

„Problém polemické a povrchní, a tedy rozdělující komunikace je obzvláště znepokojivý, pokud přichází od církevního vedení: biskupů, pastýřů a předních laických vůdců. To způsobuje nejen rozdělení v komunitě, ale také dává svolení a legitimitu ostatním, aby propagovali podobný typ komunikace.“

„Bohužel, rozbité vztahy, konflikty a rozdělení nejsou církvi cizí. Například když skupiny, které se prezentují jako ‚katolické‘, využívají svou přítomnost na sociálních sítích k podpoře rozdělení.“

 

Plánjeme o dokuemtu informovat podrobněji… CELÝ TEXT dokumentu Towards Full Presence A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media v angličtině naleznete zde