Zájemce s maturitou, i studující jiných oborů nebo pracující v Praze, kteří chtějí získat kvalitní
vzdělání v katolické víře, upozorňujeme na možnost studia na Katolické teologické fakultě v Praze.
Úplná nabídka všech oborů je k dispozici na http://www.ktf.cuni.
Individuální dotazy je možné klást i během Dne otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek dne
24. ledna 2008 v 10.00 a ve 14.00 v prostorách fakulty v Praze 6 – Dejvicích, Thákurova 3.
Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat do 29. 2. 2008.
Prosíme duchovní správce, aby o této nabídce informovali vhodné zájemce.