Dne 20. února 2007 se u příležitosti 90. narozenin ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra koná symposium ČESKÁ KATOLICKÁ EKLEZIOLOGIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ
Dne 20. února 2007 se u příležitosti 90. narozenin ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra koná symposium ČESKÁ KATOLICKÁ EKLEZIOLOGIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

Program:

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Cesty české katolické ekleziologie ve druhé polovině 20. století

Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D.
Silvestr Maria Braito OP

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Jan Evangelista Urban OFM

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Josef Zvěřina

Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oto Mádr

Začátek: 14:00

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice