Řád svátosti pokání počítá s kajícími bohoslužbami jako s prostředky k prohloubení kajícího smýšlení křesťanů a také jako s příležitostí, kdy církev veřejně projevuje své kající smýšlení. Kvalitní texty, které mohou přispět k prohloubení kajícího smýšlení věřících vydalo Pastorační středisko a naleznete je zde.