Tradiční "Pozvání ke společným modlitbám" vydává také letos Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR.
Praha: Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25.1.2004, který již tradičně vydává Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice, nese letos motto z Janova evangelia: "Svůj pokoj vám dávám" (J 14,27).

Plný text Pozvání ke společným modlitbám je k dispozici ve formátu Word zde