Nová kniha Známé osobnosti tváří v tvář smrti zpracovává ojedinělým způsobem téma, jež se dotýká každého z nás: Jak přistupovat k vlastní smrtelnosti? A jak se potýkali se smrtí ti, kdo nás na „onen svět“ předešli?
Postřehy nad životními příběhy a umíráním známých lidí z období více než 3000 let – křesťanů, vyznavačů ostatních náboženství i lidí bez náboženské víry – vedou k zamyšlení, na čem ve svém životě můžeme opravdu stavět. Poslední kapitola „Smrt smrti“ pak pojednává o významu Kristova zmrtvýchvstání pro jednotlivce i celou lidskou pospolitost.