Pro velký zájem účastníků se mění místo konání semináře o kurzech Alfa. Seminář neproběhne v Holešovicích, ale v modlitebně ECM, ul. 28. PLUKU 15, Praha 10. Čas zůstává: 9.00 - 16.30. Aktuální informace naleznete na www.kurzyalfa.cz.
Doprava na místo konání:

1) Metro A - Želivského - autobusy č. 135, 139, 213 do zastávky Kodaňská (asi 5 min. jízdy). Ze zastávky půjdete po chodníku asi 100 m zpět.

2) Metro C - I.P.Pavlova - tramvaje č. 4, 22, 23 do zastávky Čechovo náměstí (asi 10 min. jízdy). Poté vzhůru po pravé straně náměstí (kostela) až mezi domy, na vrcholu kopce uvidíte za križovatkou šikmo vpravo zast. MHD Kodaňská, poté po levé straně ulice asi 100 m vpřed.