Evropské setkání mladých, pravidelně organizované komunitou v Taizé, se uskuteční ve dnech 29.12.2003 až 2.1.2004 v Hamburku.
Hamburk(D)/ZENIT: Téměř 300 farností z Hamburku a okolí se připravuje na přijetí tisíců mladých lidí, kteří se na přelomu roku zúčastní setkání organizovaného ekumenickou komunitou z Taizé. Bratři z Taizé přijali pozvání představitelů katolických i nekatolických církví z okolí Hamburku, aby se v pořadí již 26. "Pouť důvěry na Zemi" uskutečnila právě v tomto severoněmeckém městě.

První evropské setkání se konalo v Paříži v roce 1978. Pro mnoho křesťanů v České republice bylo silným zážitkem setkání Taizé v Praze v roce 1990. Loňského evropského setkání se v Paříži se zúčastnilo přes 80 tisíc mladých lidí.

Všechny praktické informace, včetně přihlášky a možnosti dopravy z ČR na setkání v Hamburku lze nalézt na internetové adrese http://www.taize.fr/cs/index.htm?page=/cs/csplemtop-s.htm.***

Se svolením převzato z TS ČBK