Programová velikonoční nabídka.
Úterý 15. dubna 2003

00:05 Do života: rozhovor s Petrem Stokláskem, členem výkonného výboru České asociace petanquových klubů 01:00 J. H. D'Anglebert: Troisieme Suite pro cembalo 02:00 Pravoslavní (R) 02:30 Koncert skupiny Madalen ze studia Proglasu (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 J. M. Leclair: Sonáta pro smyčce F dur 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 G. Ch. Wagenseil: Koncert pro harfu, dvoje housle a cello 09:15 Čtvrthodinka TWR (Zadáno pro dámy) 9:30 Knihovnička: novinky Karmelitánského nakladatelství (2/2, R) 9:45 Písničky 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy BBC 11:05 Povídka B. Rejnušové: Portréty (R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 Hudební siesta 13:00 Svět o jedné (BBC) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:40 Listárna 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Riskuj, telefonická soutěž pro děti 17:30 Oktáva: Křížová cesta svatohorská: František Xaver Thuri (rozhovor s autorem) 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Mše svatá 18:35 Hudební zastavení 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Zprávy BBC 19:05 Zprávy redakce Radia Proglas 19:15 Do života: rozhovor se Štěpánem Policerem a Martinem Novákem o sboru mladých (R so 22:30) 19:45 Písničky 20:00 Rozhovor s písničkářkou Žofií Kabelkovou 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Světem bible (TWR) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Povídka B. Rejnušové: Portréty (R) 22:30 R. White: Lamentations 23:00 Živý růženec 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaStředa 16. dubna 2003

00:05 Kulatý stůl víry: Velikonoce v křesťanských církvích (R) 01:00 P. Vranický: Smyčcový kvartet D dur 02:00 Velikonoce v liturgii (rozhovor s prof. F. Kunetkou z Olomouce) 02:30 Noční bdění s etnickou hudbou 03:00 Česká škola v Estonsku (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 J. V. A. Stamic: Orchestrální trio A dur 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur 09:15 Čtvrthodinka TWR (Sestřihy) 9:30 Magdazín: návštěva jedné velké rodiny 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy BBC 11:05 Povídka B. Rejnušové: Tři jablka (R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 M. Bruch: De profundis, F. X. Thuri: Koncert G dur pro varhany 13:00 Svět o jedné (BBC) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:40 Listárna 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Rozhlasové městečko 17:30 Kolem světa, aneb o etnické hudbě (písně lásky) 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Modlitba růžence 18:35 Hudební zastavení 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Zprávy BBC 19:05 Zprávy redakce Radia Proglas 19:15 J. D. Zelenka: Lamentace pro středu svatého týdne 19:45 Písničky 20:00 Rozhovor se slovenským křesťanským písničkářem Markem Novotným 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Světem bible (TWR) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Povídka B. Rejnušové: Tři jablka (R) 22:30 Křesťan a svět: rozhovor s Janou Slámovou, ředitelkou Evangelické akademie v Brně (R) 23:00 Noční cukrárna 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaZelený čtvrtek 17. dubna 2003

00:05 Noční cukrárna 01:00 J. N. Hummel: Sonáta A dur pro violoncello a klavír 02:00 Předvelikonoční Jeruzalém (rozhovor s P. Martinem Mojžíšem, R) 02:30 Noční bdění s folkem 03:00 Josef Strnadel: Rok pod horami (ukázka, R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 J. M. Leclair: Sonáta pro smyčce A dur 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 G. P. Telemann: Koncert Es dur 09:15 Čtvrthodinka TWR (Slova naděje) 9:30 Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví) 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička 11:00 Zprávy BBC 11:05 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (1/2, R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 L. van Beethoven: Kristus na hoře Olivetské 13:00 Svět o jedné (BBC) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:40 Listárna 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Pašijové pásmo 17:30 Studio Kristián: rozhovor s P. Alešem Opatrným o Zeleném čtvrtku a Velikonocích 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Mše svatá z kostela sv. Augustina v Brně 19:05 J. D. Zelenka: Lamentace pro čtvrtek svatého týdne 19:30 Oběť ve Starém a Novém zákoně (rozhovor s prof. J. Hellerem) 20:00 Rozhovor se zástupci scholy Drahanovice a Slatinice 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Ze života Církve česko-slovenské husitské (R ze čt 19:15) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (1/2, R) 22:30 T. Massaino: Lamentace pro svatý týden, R. White: Lamentace 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaVelký pátek 18. dubna 2003

00:05 Oktáva: Křížová cesta svatohorská F. X. Thuriho 00:35 Jazz 01:00 L. Boccherini: Kytarový kvintet e moll 02:00 Studio Hedvika: návštěva ostravské Vesničky soužití (R) 02:30 Noční hudební abeceda 03:00 Karel Čapek: Apokryfy Ukřižování a Pilátův večer (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 G. Allegri: Miserere 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 Gregoriánský chorál 09:15 Čtvrthodinka TWR (Brýlemi slova) 9:30 Písničky 10:25 Informace o pořadech 10:30 J. D. Zelenka: Lamentatce proroka Jeremiáše (pro svatý týden) 11:00 Zprávy BBC 11:05 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (2/2, R) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 T. L. da Victoria: Responsoria, A. Pärt: Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joanem 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Křesťanské písně 15:00 F. X. Thuri: Křížová cesta svatohorská s meditacemi J. Paďoura 15:45 J. S. Bach: Janovy pašije 17:35 Rozjímání nad umučením Páně 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Obřady Velkého pátku 19:30 J. D. Zelenka: Lamentace pro Velký pátek, J. Haydn: Sedm Vykupitelových slov na kříži 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Pravoslavní 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (2/2, R) 22:25 Uctívání kříže (téma kříže v repertoiru Svatého týdne) 23:00 Živý růženec 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaBílá sobota 19. dubna 2003

00:05 Anonymus: Uctívání kříže 00:45 K. J. Erben: Poklad 01:00 F. X. Brixi: Jidáš Iškariotský 02:30 Rozhovor se sborem od 3A z LIberce 03:30 Dobré ráno s Proglasem 05:00 L. Rossi: Oratorium na Svatý týden 06:00 Informace o pořadech 06:05 Písničky 06:27 Myšlenka na den 06:30 Ranní chvály 06:45 Písničky 07:00 Radio Vatikán včera 07:15 Písničky 07:30 Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR) 08:45 Písničky 9:00 Pozvánky 09:30 Barvínek: internetové stránky pro děti (R) 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička 11:00 Zprávy 11:05 Magdazín: rozhovor s jáhnem Františkem Bačovským (R) 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 J. D. Zelenka: Kajícníci u hrobu Vykupitele, J. S. Bach: Kantáta 14:00 Kulatý stůl víry: Velikonoce v křesťanských církvích (R) 15:00 Křížová cesta pěvěckého sboru z chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě 15:45 Dnešek v kalendáři 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy 16:05 Čteme z křesťanských periodik 16:30 Turínské plátno 17:00 F. X. Brixi: Opus patheticum de septem doloribus Beatae Mariae Virginis 17:30 Rozjímání nad významem Bílé soboty 18:00 Obřady Bílé soboty (přímý přenos z kokstela sv. Augustina v Brně) 20:00 F. Liszt: Christus - pašie a zmrtvýchvstání 21:00 Vzkazy 21:45 Radio Vatikán dnes 22:00 Denní tichá chvíle 22:05 Večerní chvály 22:15 Písničky 22:30 Do života: rozhovor se Štěpánem Policerem a Martinem Novákem o sborech (R) 23:30 Písničky 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymna


Boží hod velikonoční - neděle 20. dubna 2003

00:05 Kolem se toč (předpremiéra) 01:05 Písničky 01:30 Pravoslavní (R) 02:00 Anonymus: Gregoriánský chorál 02:30 Křesťanská hudba ve světě 03:00 Velikonoce na Chodsku (předpremiéra) 03:15 Dobré ráno s Proglasem 05:00 H. Schütz: Příběh Vzkříšení 05:30 Myšlenka na den 05:33 Písničky 06:00 Informace o pořadech 06:05 Krůčky k jednotě 06:30 Ranní chvály 06:45 F. X. Brixi: Regina coeli 07:00 Radio Vatikán včera (česky a slovensky) 07:30 Písničky 07:45 Studna slova (TWR) 08:00 J. S. Bach: Velikonoční oratorium 09:00 Mše svatá (přímý přenos z kostela sv. Tomáše v Brně) 10:00 A. Dvořák: Te Deum 10:25 Informace o pořadech 10:30 Čteme z křesťanských periodik 10:55 Proglaso 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Urbi et orbi 12:30 G. F. Handel: Te Deum, Mesiáš 13:55 Proglaso - písemné zadání (R) 14:00 Nedělní pohádka 14:30 Blahopřání 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Písničky z archívu 17:00 Křesťan a svět: rozhovor s bývalým vězněm Petrem Záleským z Mutěnic na Hodonínsku (1/2, R st 22:30) 17:30 Vonička lidových písní 18:00 Sváteční slovo P. Martina Holíka 18:25 Proglaso - písemné zadání (R) 18:45 Večerní zíváček (písnička a pohádka pro děti) 19:00 Kolem se toč 20:00 Písničky 20:15 Radio Vatikán dnes 20:30 G. F. Händel: Juda Makabejský (1/2) 21:45 Denní tichá chvíle a večerní chvály 22:00 G. F. Händel: Juda Makabejský (2/2) 23:20 Informace o pořadech 23:25 Písničky 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaPondělí 21. dubna 2003
00:05 Folklorní okénko: zvyky velikonočního pondělí (R) 01:00 Jak se vám líbí 02:00 G. P. Telemann: Trio Es dur, Solo h moll 02:30 Muzikantské narozeniny 03:00 Velikonoční svátky u Lužických Srbů (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Skladby pro trubku a varhany 6:00 Informace o pořadech 06:05 Písničky 06:27 Myšlenka na den 06:30 Ranní chvály 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:30 TWR 07:45 Písničky 08:40 Radio Vatikán včera 09:00 Mše svatá 09:45 A. Vivaldi: Koncert C dur pro dvě trubky 10:00 Velikonoce na Chodsku 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy BBC 11:05 Fynn: Pane Bůh, tady Anna (1/17, R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 P. I. Čajkovskij: Italské capriccio, B. Martinů: Otvírání studánek, M. Ravel: Bolero 13:00 Knihovnička Proglasu: J. Philipe: Ve škole Ducha svatého (R út 9:30) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Pohádka 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:45 Dnešek v kalendáři 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Hitparáda Kolem se toč 17:30 Studio Radim: obnova bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Modlitba růžence 18:35 Hudební zastavení 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Zprávy BBC 19:15 Křesťan a svět: Evangelizační škola Mládí - světlo ve Francii (R) 19:45 Písničky 20:00 Jak se Vám líbí 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Světem bible (TWR) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Fynn: Pane Bůh, tady Anna (1/17, R) 22:30 Krůčky k jednotě 23:00 Noční linka s Lucií Endlicherovou 23:55 Simeonovo kantikum a hymna
Čtení na pokračování: Fynn: Pane Bůh, tady Anna (2 - 5/17, út - pá 11:05, R 22:00), čte Dana Pilchová


Úterý 22. dubna 2003

0:05 Do života (R) 1:00 R. Schumann: Album pro mládež 2:00 Pravoslavní (R z pá 19:15) 9:15 Zadáno pro dámy (TWR) 9:30 Knihovnička Proglasu: J. Philipe: Ve škole Ducha svatého (R z ne 13:20) 12:05 A. Vivaldi: Koncert A dur, J.Haydn: Symfonie C dur 15:40 Listárna 16:30 Barvínek (práce s dětmi v církvi, R so 9:30) 17:30 Oktáva: Gymnasia cantant (rozhovor o festivalu středoškolských sborů) 18:00 Mše svatá 19:15 Do života: brněnské studentské časopisy, R so 22:30) 20:00 Rozhovor se skupinou Rudovous 22:30 J. S. Bach: Kantáta "Potěšte svá srdce" 23:00 Živý růženecStředa 23. dubna 2003

0:05 Všimli jsme si (R z pá 16:30) 1:00 L. van Beethoven: dvě klavírní sonáty 2:00 Obnova bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku (R z po 17:30) 2:30 Noční bdění s etnickou hudbou 9:15 Sestřihy (TWR) 9:30 Magdazín: návštěva brněnského klubu dvojčat a vícerčat (R so 11:05) 12:05 A. Dvořák: Symfonie c moll "Zlonické zvony" 15:40 Listárna 16:30 Rozhlasové městečko 17:00 A capella 18:00 Modlitba růžence 19:15 Písničky 20:00 Pozvánka na festival keltské kultury Beltine do Telče 22:30 Rozhovor s Petrem Záleským z Mutěnic (1/2, R z ne 17:00) 23:00 Noční cukrárnaČtvrtek 24. dubna 2003

0:05 Noční cukrárna 1:00 B. Smetana: Smyčcový kvartet e moll "Z mého života" 2:00 Studio Kristián: Oběť ve Starém a Novém zákoně (R ze čt 17:30) 2:30 Noční bdění s folkem 9:15 Slova naděje (TWR) 9:30 Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví) 12:05 J. P. Rameau: Orchestrální suita "Chrámy slávy" 15:40 Listárna 16:30 Slyšte lidé: profil zpěváka a skladatele Roberta Křesťana (R ze so 19:15) 17:30 Osobnost Alberta Schweitzera (rozhovor s prof. J. Smolíkem, R čt 2:00) 18:00 Mše svatá 19:15 Slezská církev evangelická na Radiu Proglas (R čt 22:30) 20:00 Jak se vám líbí dechovka: čím žijí české kapely 22:30 Oběť ve Starém a Novém zákoně (R ze čt 19:15) 23:00 Zpěvy pro dobu velikonočníPátek 25. dubna 2003

0:05 Oktáva: Gymnasia cantant (rozhovor o festivalu středoškolských sborů (R z út 17:30) 0:35 Jazz 1:00 A. Soler: Sonáty pro cembalo 2:00 Studio Hedvika (R) 9:15 Brýlemi slova (TWR) 9:30 Výchova v rodině (přednáší P. Rudolf Smahel, 31/40) 12:05 J. B. Foerster: Symfonie c moll "Veliká noc" 16:30 Publicistický magazín (aktuální témata očima zpravodajské redakce Radia Proglas, R st 0:05) 17:30 Pohlednice ze severní Moravy 18:00 Mše svatá 19:15 Pravoslavní (R út 2:00) 20:00 Koncert křesťanské folkové skupiny Hrozen ze studia Proglasu 22:30 J. B. Lully: Duchovní sbory 23:00 Živý růženecSobota 26. dubna 2003

0:05 Jak se vám líbí 1:00 W. A. Mozart: Klavírní trio 2:30 Noční bdění s jazzem a blues 5:30 Myšlenka na den (R 11:57, 15:57) 6:30 Ranní chvály 7:00 Radio Vatikán včera 7:30 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu 9:00 Pozvánky 9:30 Barvínek (práce s dětmi v církvi, R z út 16:30) 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy 11:05 Magdazín: návštěva jedné velké početné rodiny (R) 12:00 Anděl Páně 12:05 G. P. Telemann: Mesiáš 14:00 Sobotní čtení: Když krajem táhli Švédi (9/32) 15:00 Pozvánka na festival křesťanské hudby Lumen na Slovensko (R) 15:45 Dnešek v kalendáři 16:00 Zprávy 16:05 Vzkazy 17:30 Folklorní okénko: pozvánka na květnové folklorní festivaly a koncerty (R po 0:05) 18:30 Čteme z křesťanských periodik 19:00 Zrcadlo týdne 19:15 Slyšte lidé: Bílý gospel (3. díl seriálu Gospel train, R čt 16:30) 20:15 Radio Vatikán dnes 20:30 Modlitba růžence 21:15 G. Donizetti: Nápoj lásky (3/3) 22:30 Do života: brněnské studentské časopisy (R z út 19:15) 23:45 Čtení z liturgie hodinNeděle 27. dubna 2003

0:05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra) 2:00 W. A. Mozart: Mannheimská sonáta A dur a e moll 2:30 Křesťanská hudba ve světě 3:00 Zrcadlo týdne (R) 3:15 Dobré ráno s Proglasem 5:30 Myšlenka na den (R 11:57, 15:57) 6:05 Krůčky k jednotě (R) 6:30 Ranní chvály 7:00 Radio Vatikán včera 8:00 W. A. Mozart: Mše c moll 9:00 Přímý přenos mše svaté z kostela sv. Augustina v Brně 10:30 Čteme z křesťanských periodik (R) 10:55 Proglaso (telefonická soutěž pro děti) 12:00 Anděl Páně 12:05 L. van Beethoven: Klavírní koncert c moll, A. Dvořák: Symfonie G dur 13:20 Knihovnička Proglasu (R út 9:30) 14:30 Blahopřání s písničkou 16:00 Zprávy 16:05 Vzkazy 16:30 Písničky z archivu 17:00 Křesťan a svět: rozhovor s bývalým politickým vězněm Petrem Záleským 2/2, R út 22:30) 17:30 Vonička lidových písní 18:00 Modlitba rodin 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Hitparáda Kolem se toč 20:15 Radio Vatikán dnes 20:30 G. F. Händel: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista (1/2) 23:00 G. F. Händel: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista (2/2) 23:45 Čtení z liturgie hodin


R = opakování
Změna programu vyhrazena!