(Nová kniha Velké ženy duchovní tradice)
Některé světice jsou velmi známé a oblíbené. Johanka z Arku odvážně vyráží do boje; Terezie z Avily kráčí s Bohem mezi kuchyňskými pánvemi, Bernadetta klečí před jeskyní Massabielle. Životy těchto velkých světic inspirovaly mnoho literárních děl a vyvolaly mnoho vzrušených diskusí. Je však mnoho jiných světic, které jsou méně známé, nebo těch jejichž tradiční životopisy mohou být obohaceny novým zkoumáním.
Poslední bádání a nové pohledy na lidské chování mohou osvětlit některá temnější zákoutí dějin. Kniha Velké ženy duchovní tradice se zabývá právě některými z nich. Čtenář se zde může setkat s Hildegarou z Bingenu, Editou Steinovou, Klárou z Assisi a mnoha dalšími.


Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství