"Milí mladí lidé, ať vás neuspokojuje nic, co zaostává za nejvyššími ideály! Nenechte se odradit těmi, kteří se po zklamání životem stali hluchými k nejhlubším a opravdovým touhám svého srdce! Uděláte dobře, když ... si zachováte velkou touhu po Pánu, budete se tak moci vyhnout průměrnosti a konformismu, které jsou v naší společnosti tak rozšířeny."
"Vy jste solí země... Vy jste světlem světa," tato obrazná slova z Ježíšova Horského kázání klade papež Jan Pavel II. do středu svého poselství k XVII. Světovému dni mládeže (SDM), který se uskuteční v kanadském Torontu 18.-28.7.2002. Poselství Svatého otce mladým lidem bylo zveřejněno v 7 jazycích.

Papež také připomněl XV. SDM v Římě v roce 2000, kterého se zúčastnily přibližně 2 miliony mladých lidí.

K duchovní přípravě na budoucí setkání doporučil Jan Pavel II. mladým lidem četbu svého poselství "Novo millennio ineunte" (Na počátku nového tisíciletí), které bylo vydáno na závěr Jubilejního roku 2000.

Zvláštní důraz položil papež na ekumenickou povahu setkání. Za modlitební úmysl pro SDM v Torontu ohlásil "plné společenství mezi křesťany v pravdě a lásce".

Jako "sůl země" jsou mladí křesťané povoláni, aby chránili víru a předávali ji dále. "Vaše generace je zvlášť výrazně konfrontována s výzvou zachovat neporušený obsah víry", apeluje papež na své adresáty. Jen tak se můžete stát "apoštoly a svědky nového tisíciletí".

Zvláště mládeži je vlastní hledání absolutna, smyslu a plnosti života. Jan Pavel II. říká doslova: "Milí mladí lidé, ať vás neuspokojuje nic, co zaostává za nejvyššími ideály! Nenechte se odradit těmi, kteří se po zklamání životem stali hluchými k nejhlubším a opravdovým touhám svého srdce! Uděláte dobře, když se nespokojíte s bezduchými zábavami, přechodnými módními jevy a jednostrannými plány. Když si zachováte velkou touhu po Pánu, budete se moci vyhnout průměrnosti a konformismu, které jsou v naší společnosti tak rozšířeny."

Jako "světlo světa" mají být mladí věřící "strážci jitra", které spočívá v opětovném příchodu zmrtvýchvstalého Krista. Papež vyslovuje přání, aby mladí lidé byli "věrohodnými svědky milující přítomnosti Krista a nezatemňovali světlo víry". "V souvislosti se stávající sekularizací, v níž mnozí naši současníci myslí a žijí tak, jakoby Bůh neexistoval, nebo jsou přitahováni iracionálními formami náboženství, musíte právě vy, milí mladí lidé, opět ujišťovat, že víra je osobní rozhodnutí, které si nárokuje celou existenci," píše Jan Pavel II. Dějiny církve znají mnoho mladých světců, připomíná papež.


František Jirsa, 9.8. 2001

Z obsahu dopisu, který zaslal mladým lidem papež Jan Pavel II. u příležitosti přípravy na XVII. Světový den mládeže 18.-28.7.2002 v Torontu.

Převzato z tiskové zprávy TS ČBK