V Karmelitánském nakladatelství vyšel první svazek Českého katolického překladu Bible: Pentateuch – Pět knih Mojžíšových. Šestičlenný překladatelský tým si vzal za úkol zrevidovat, doplnit a poznámkami opatřit překlad Václava Bognera, který se používá při čtení v liturgii.
Skupina biblistů si zde za cíl klade především objasnit překladové obtíže a poskytnout prvotní vodítko pro pochopení textu.
„Chceme splatit dluh mladší generaci, která prahne po Božím slově v době, kdy se jí dostává spíše zdevalvovaného slova lidského“, nechal se slyšet P. Josef Hřebík ThD. S.S.L. na prezentaci knihy, která proběhla 4. dubna 2006 také za účasti kardinála Miloslava Vlka.
Pan kardinál poděkoval všem, kteří se na překladu a vydání Pentateuchu podíleli. Na závěr prezentace také vyjádřil přání, aby kniha přinesla Boží požehnání všem, kteří ji budou mít v ruce, a aby se stala inspirací pro „překlad do konkrétního lidského života“.

Malá fotogalerie z prezentace zde.